Loading

งัดกม.คุมจัดสรร บ้านลดใช้พลังงา

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2549
งัดกม.คุมจัดสรร บ้านลดใช้พลังงาน

                    แหล่งข่าวจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า รัฐมีนโยบายส่งเสริมการประหยัดพลังงานในที่ อยู่อาศัย ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่ใช้พลังงานเป็นอันดับ 3 ของการใช้พลังงานในประเทศ โดยได้ตั้งคณะทำงาน เพื่อวางหลักเกณฑ์และแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร รวมทั้งอาคาร ที่อยู่อาศัยด้วย ซึ่งที่ผ่านมากรมได้เริ่มจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์กับโครงการบ้านจัดสรรบ้างแล้ว เช่น การจัดประกวดแบบบ้านที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

 

                    ส่วนการทำงานของคณะทำงาน เพื่อวาง หลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ซึ่งได้ประชุมไปแล้ว 5 ครั้ง ได้วางแนวทางไว้หลายแนวทาง เพื่อรณรงค์ให้เกิดการประหยัดพลังงานในที่อยู่อาศัยมากขึ้น ทั้งการใช้กฎหมายควบคุม การใช้มาตรการด้านภาษี และการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เป็นต้น

 

                    ในส่วนของการออกกฎหมายควบคุม ที่คณะทำงานได้หารือกัน เช่น การกำหนดค่าถ่ายเทความร้อนของผนัง (OTTV) และค่าถ่ายเทความร้อนของหลังคา (RTTV) ที่เหมาะสม และช่วยให้อาคาร ลดการใช้พลังงานลง โดยจะกำหนดเป็นกฎกระทรวงตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้อาคารที่ขออนุญาตปลูกสร้าง ได้ออกแบบตามหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดเอาไว้ เป็นต้น

 

                    นอกจากนี้ ยังได้วางแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในการออกแบบบ้าน สำหรับโครงการบ้านจัดสรร โดยให้ผู้ประกอบการเสนอแบบประกวดเหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าได้รับความสนใจมากพอควร โดยเฉพาะจากโครงการบ้านจัดสรร  อย่างไรก็ตาม การรณรงค์ให้เกิดการประหยัดพลังงานในโครงการบ้านจัดสรรนั้น คงจะต้องใช้เวลาในการสร้างจิตสำนึกของผู้บริโภค เพราะจากการสำรวจพบว่า การตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน เรื่องของการประหยัดพลังงาน ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ซื้อบ้านให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ โดยผู้ซื้อส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของราคา ทำเล แบบบ้าน เป็นหลัก แต่คาดว่าเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นมาก กระแสการประหยัดพลังงานจะได้รับความสนใจมากขึ้น

 

                    แหล่งข่าวกล่าวต่อไปว่า สำหรับในภาคประชาชนนั้น กรมได้จัดทำโครงการนำร่องส่งเสริมบ้านพักอาศัย เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการจัดสัมมนาในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ ที่โรงแรมโนโวเทลสยามสแควร์ เพื่อเชิญเจ้าของบ้านที่ต้องการปรับปรุงบ้านเพื่อเพิ่มความโปร่งสบายลดรายจ่าย ค่าไฟฟ้า โดยมีทีมสถาปนิกและวิศวกรให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงบ้าน หรือกำหนดแบบบ้านที่จะปรับปรุงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน   สำหรับการออกกฎหมายควบคุมนั้น จะให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศเป็นกฎกระทรวง ใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยกำหนดค่า RTTV และ OTTV ในการออกแบบอาคารเพื่อไม่ให้ ความร้อนจากหลังคาและผนังเข้าสู่อาคารมากเกินไป

จนทำให้สิ้นเปลืองการใช้ไฟฟ้าจากเครื่อง ปรับอากาศ โดยการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็น ฉนวนกันความร้อนประเภทต่างๆ เข้ามาช่วยในการก่อสร้างเพื่อลดพลังงานความร้อนเข้าสู่อาคาร

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ