Loading

ยันเดินหน้าคุมสิ่งแวดล้อมคอนโด

วันที่ : 6 พฤษภาคม 2549
ยันเดินหน้าคุมสิ่งแวดล้อมคอนโดฯ

                    นางนิศากร โฆษิตรัตน์ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า มาตรการเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้อยู่อาศัยในและรอบโครงการที่อยู่อาศัย ที่เป็นในลักษณะอาคารอาศัยรวม จะยังคงประกาศใช้ต่อไปและไม่มีการยกเลิก เนื่องจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านที่พักอาศัยบริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ได้ทบทวนในเรื่องนี้แล้วเห็นว่า มาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการอยู่อาศัยในอนาคต ของชุมชนที่จะเกิดขึ้นใหม่และจะไม่รบกวนชุมชนที่อยู่ดั้งเดิม สังคมก็จะสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างปกติสุข

 

                    อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการอาจจะมีการยืดหยุ่นให้บ้าง โดยสผ.จะรวบรวมปัญหามาหารือร่วมกับสมาคมอาคารชุดไทย และจะนำเข้าสู่การประชุมบอร์ดคณะกรรมการผู้ชำนาญการในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ โดยจะหาทางออกและพิจารณาว่าจะเลื่อนการบังคับใช้ออกไปตามข้อเรียกร้องของเอกชน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ที่เห็นว่าควรเลื่อนการบังคับใช้ออกไปอีก 180 วันหรือไม่ เพื่อให้เอกชนได้ปรับตัว ก่อนหน้านี้ สผ.ได้ประกาศใช้อาคารพักอาศัยรวม 2 อาคารที่ก่อสร้างบนเนื้อที่เดียวกันและมีพื้นที่เกิน 1 หมื่นตารางเมตร โดยส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาโครงการอาคารชุดระดับกลางที่กำลังได้รับความนิยมในตลาด ซึ่งทางสผ.ถือเป็นโครงการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาก เพราะมีหลายอาคารใน 1 โครงการ และมีผู้อาศัยอยู่มาก สผ.โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศจึงมีมติเพิ่มระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินกว่า 6 เมตร (ปกติ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารกำหนดให้อาคารพักอาศัยรวมมีระยะถอยร่น 3 เมตร) และกำหนดระบบป้องกันเพลิงไหม้และเกณฑ์ความปลอดภัย ตามกฎหมายควบคุมอาคารตามหลักเกณฑ์ของอาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 1 หมื่นตารางเมตร ที่ใช้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548

 

                    นอกจากนี้ สผ.ยังวางแนวทางสำหรับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโครงการลักษณะดังกล่าวอีก เช่นนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์มากที่สุด การกำหนดที่จอดรถอย่างน้อยยูนิตละ 1 คัน แหล่งข่าวจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการจาก 3 สมาคม นำโดยอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้ทำหนังสือไปยัง สผ.เพื่อเสนอความเห็นต่อมาตรการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากมาตรการดังกล่าวกระทบต่อการพัฒนาโครงการอาคารชุดระดับกลาง ที่ถือเป็นที่อยู่อาศัยที่มีความต้องการสูง โดยทำให้ต้นทุนต่อตารางเมตรปรับขึ้นกว่า 3,000 บาท ที่สำคัญมาตรการดังกล่าวถือว่าขัดกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร หากสผ.ยังยืนยันที่จะบังคับใช้มาตรการดังกล่าว ผู้ประกอบการหลายรายจะใช้วิธีร้องต่อศาลปกครองต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ