Loading

ส.คอนโดฯเสนอแก้ กม.เพิ่

วันที่ : 23 มีนาคม 2549
ส.คอนโดฯเสนอแก้ กม.เพิ่ม

                    นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดเผยกรณีสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยเสนอกรมที่ดินออกระเบียบให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนอาคารชุดก่อนมีการก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อออกเป็นข้อบังคับ และศึกษาถึงข้อดี-ข้อเสียที่จะเกิดขึ้นว่า ไม่เห็นด้วยเพราะจะขัดแย้งกับข้อกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้ เพราะอนาคตหากภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้อให้พัฒนาคอนโดฯ ผู้ประกอบการก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่นได้

 

                    โดยเสนอให้กรมที่ดินแก้ไขกฎหมายอาคารชุดในบางมาตราเพิ่มเติม อาทิ 1.การจัดเก็บค่าส่วนกลางให้จัดเก็บตามขนาดพื้นที่ได้ หรือจัดเก็บตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ จากเดิมที่จัดเก็บตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์เพียงอย่างเดียว 2.ผู้จัดการนิติอาคารชุดให้สามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ เป็นต้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ