Loading

อสังหาฯลดเปิดโครงการใหม่

วันที่ : 7 มีนาคม 2562
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ในปี 62 ถือเป็นปีที่ท้าทายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่มากระทบ ทั้งเกณฑ์การให้สินเชื่ออสังหา ริมทรัพย์ (แอลทีวี) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และผลการเลือกตั้ง ส่งผลให้ตลาดปีนี้จะมาจากความต้องการที่อยู่อาศัยจริงเป็นหลัก สะท้อนจากข้อมูลของฝ่ายวิจัยบริษัท พบว่าภาพรวมการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบจะลดลง 4-5% และความต้องการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยลดลง 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
          นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ในปี 62 ถือเป็นปีที่ท้าทายของตลาดอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่มากระทบ ทั้งเกณฑ์การให้สินเชื่ออสังหา ริมทรัพย์ (แอลทีวี) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น และผลการเลือกตั้ง ส่งผลให้ตลาดปีนี้จะมาจากความต้องการที่อยู่อาศัยจริงเป็นหลัก สะท้อนจากข้อมูลของฝ่ายวิจัยบริษัท พบว่าภาพรวมการเปิดตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบจะลดลง 4-5% และความต้องการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยลดลง 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

          "การเดินหน้าธุรกิจของบริษัทปีนี้ จะเดินหน้าอย่างรัดกุม เพราะต้องติดตามปัจจัยต่าง ๆ ที่มากระทบตลาดอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเป็นปัจจัยยากเกินจะควบคุมได้ ทั้งมาตรการแอลทีวี หรือผลการเลือกตั้งที่หลายฝ่ายยังคงรอความชัดเจนถึงการกำหนดแผนของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งบริษัทก็จะติดตามเป็นรายไตรมาส เพื่อสามารถปรับแผนรับมือได้"

          ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจระยะ 5 ตั้งแต่ปี 62-66 ผ่านกลยุทธ์เน็กซ์ อีส นาว ทำอนาคตให้เกิดขึ้นจริง ผ่าน 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่ การสร้างกำไรดี หนี้ลด มุ่งสร้างการเติบโตของกำไรสุทธิ ที่ตั้งเป้าหมายกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท เพิ่มจำนวนลูกค้าเป็น 35,000 ครอบครัว และนำนวัตกรรมมาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้เกิดขึ้นจริงให้ได้ภายในปี 66 ส่วนการขับเคลื่อนจะเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบเป็นเครื่องยนต์หลัก ด้านโครงการคอนโดมิเนียมจะเริ่มทยอยโอนต่อเนื่อง รวมทั้งศึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย

          นายณัฐพงศ์ กล่าวอีกว่า สำหรับปี 62 บริษัทมีแผนเปิดตัว 13 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 22,700 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 9 โครงการ มูลค่ารวม 6,500 ล้านบาท และโครงการแนวสูง 4 โครงการ มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท โดยปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายมีรายได้ 19,000 ล้านบาท เติบโต 22% แบ่งเป็น รายได้จากโครงการแนวราบ 60% แนวสูง 35% เพื่อเช่า 5% และตั้งเป้าหมายมียอดขายอยู่ที่ 22,000 ล้านบาท เติบโต 46% ส่วนผลการดำเนินงานปี 61 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 15,616 ล้านบาท เติบโต 25% กำไรสุทธิ 1,782 ล้านบาท เติบโต 42% มียอดขาย 15,022 ล้านบาท
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ