Loading

ดศูนย์บริการสูงวัยครบวงจร

วันที่ : 19 มีนาคม 2562
นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า มธ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
          มธ. จับมือ ธอส. ร่วมพัฒนา "Senior Complex" ควัก 500 ล้านลงทุนเฟสแรกที่ มธ.ศูนย์พัทยา

          นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า มธ.ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และพัฒนาโครงการ "ศูนย์กลางพัฒนาสุขภาพพลานามัยผู้สูงอายุ" (Senior Complex) หรือโครงการ Lakeside Premier Complex ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษสำหรับกิจการการแพทย์ครบวงจร (EECmd) ธรรมศาสตร์พัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการที่ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่ต่ำกว่า 20% ในอีก 2 ปีข้างหน้า

          ทั้งนี้ โครงการ Lakeside Premier Complex เฟสที่ 1 มูลค่าการลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัย จำนวน 3 หลัง ห้องพักขนาด 50-60 ตารางเมตร 150 หน่วย คลินิกเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ การตรวจรักษาทั่วไป คลินิกทันตกรรม ผู้สูงวัย คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย มีการให้ความรู้เรื่องอาหาร สมาธิ โยคะ เป็นต้น

          นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธอส.พร้อมสนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Senior Complex ด้วยการจัดทำ "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อผู้สูงอายุ" แบ่งเป็น การให้สินเชื่อสำหรับผู้กู้รายย่อย (Post Finance) และสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่สังคม ผู้สูงวัยของประเทศไทยในอนาคตต่อไป
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ