Loading

SAMCOลุยตั้งกองทรัสต์ เล็งระดมเงินขยายลงทุน

วันที่ : 19 มีนาคม 2562
SAMCO เผยบอร์ดไฟเขียวตั้งกองทรัสต์คอมมูนิตี้มอลล์ ภายในไตรมาส 4/2562 เล็งขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ไม่เกิน 1,105 ล้านบาท หวังนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน ดังกล่าว ไปลงทุนโครงการอื่นๆ เพื่อต่อยอดรายได้และผลตอบแทนในอนาคตเพิ่มขึ้น
          SAMCO เผยบอร์ดไฟเขียวตั้งกองทรัสต์คอมมูนิตี้มอลล์ ภายในไตรมาส 4/2562  เล็งขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ไม่เกิน 1,105 ล้านบาท หวังนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน ดังกล่าว ไปลงทุนโครงการอื่นๆ เพื่อต่อยอดรายได้และผลตอบแทนในอนาคตเพิ่มขึ้น

          นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) หรือ SAMCO ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (15 มี.ค. 62) มีมติอนุมัติให้บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PSDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน และธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอมมูนิตี้ มอลล์ (กองทรัสต์) โดยมีมูลค่าไม่เกิน 1,105 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติการจัดตั้งกองทรัสต์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งคาดว่าการจำหน่าย ทรัพย์สินและการซื้อหน่วยทรัสต์จะเกิดขึ้นภายในไตรมาส 4/2562

          ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สิน ดังกล่าว ประกอบด้วยการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวของโครงการสัมมากร เพลส รามคำแหง (เวสต์) โครงการสัมมากร เพลส รังสิต และโครงการสัมมากร เพลส ราชพฤกษ์ รวมถึงการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินศูนย์การค้าของแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ PSDC ที่ประกอบกิจการศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ให้แก่กองทรัสต์ ซึ่งระยะเวลาการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว จะเริ่มตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าในทรัพย์สินของ PSDC จนถึงวันครบกำหนดตามการจดทะเบียนสิทธิการเช่าของแต่ละโครงการ

          นำเงินขยายลงทุน-ต่อยอด

          ทั้งนี้คณะกรรมการยังอนุมัติให้บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เข้าทำธุรกรรมซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายโดยกองทรัสต์ ไม่ต่ำกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินที่บริษัทย่อยของบริษัทจำหน่ายให้แก่กองทรัสต์ และให้กู้ยืมเงินระยะสั้น (Bridging Loan) จากสถาบันการเงินมาใช้ในธุรกรรมซื้อหน่วยทรัสต์ และจะชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวด้วยเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว (ถ้ามี) และอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมสัญญาเช่าช่วงพื้นที่สำนักงานบางส่วนของโครงการสัมมากร เพลส รามคำแหง (เวสต์) จากกองทรัสต์ตามสัญญาเช่าดำเนินงานเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท (ธุรกรรมสัญญาเช่าช่วงพื้นที่สำนักงาน) โดยมีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี

          สำหรับขนาดรายการของธุรกรรมซื้อหน่วยทรัสต์ดังกล่าว มีขนาดรายการไม่ต่ำกว่า 111 ล้านบาท และธุรกรรมสัญญาเช่าช่วงพื้นที่สำนักงานมีขนาดรายการไม่เกิน 35 ล้านบาท

          บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว ไปใช้ตามแผนการดำเนินงานของบริษัท เช่น นำเงินไปลงทุนในโครงการอื่นๆ หรือชำระหนี้สินและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้จากการให้บริการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของทรัพย์สินที่จำหน่าย ให้แก่กองทรัสต์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ การให้บริการตามสัญญาดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้ไปใช้จ่ายชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ หนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

          อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 81.98 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.13 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 56.14 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.09 บาท พร้อมประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.07 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 12 เมษายน 2562 และกำหนดวันที่จ่ายปันผล 2 พฤษภาคม 2562
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ