Loading

อสังหาสูงวัยมาแรง จิณณ์ฯเร่งบุกตลาด

วันที่ : 20 มีนาคม 2562
นางฐิตารี อยู่วิทยา ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า กลยุทธ์สำคัญในการทำตลาดโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ในขณะนี้คือการสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงการเป็นผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต
          จิณณ์ เวลบีอิ้งเคาน์ตี้ แนะคนวัยกลางคนลงทุนซื้ออสังหาฯ ที่ออกแบบรับสังคมสูงวัย

          นางฐิตารี อยู่วิทยา ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า กลยุทธ์สำคัญในการทำตลาดโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ในขณะนี้คือการสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงการเป็นผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งไม่ได้เป็นแค่เรื่องของคนอายุ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของคนวัยกลางคนที่จะต้องวางแผนชีวิตตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า จึงเน้นทำกิจกรรมการตลาดรูปแบบคัสตอม เมอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการอยู่อาศัย

          ปัจจุบันโครงการตั้งอยู่บริเวณรังสิตมีเนื้อที่ 140 ไร่ พัฒนาไปแล้ว 20ไร่ ก่อสร้างเป็นคอนโดมิเนียม 8 อาคาร โดยในช่วงเริ่มต้นมีราคาขาย 8.4 หมื่นบาท/ตารางเมตร (ตร.ม.) ปัจจุบันราคาขายขยับขึ้นเป็น 9.7 หมื่นบาท/ตร.ม. และมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทยอยโอนยูนิตในโครงการแล้ว
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ