Loading

ทาวน์โฮม-บ้านแฝด มาแรง คอนโดฯชะลอดันยอดพุ่งสูง

วันที่ : 21 มีนาคม 2562
นางนลินรัตน์ เจริญสุพงษ์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ บ้านแฝด ระดับราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีอุปทานรวมทั้งสิ้น 1,119 ยูนิต
          นางนลินรัตน์ เจริญสุพงษ์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ บ้านแฝด ระดับราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีอุปทานรวมทั้งสิ้น 1,119 ยูนิต แบ่งเป็น ระดับราคา 10-20 ล้านบาทคิด เป็น 62% ของจำนวนทั้งหมด รองลงมา 29% เป็นระดับราคา 20-30 ล้านบาทและสัดส่วน 6% ระดับราคามากกว่า 40 ล้านบาท ขณะที่ราคา 30-40 ล้านบาท คิดเป็น 3% ทั้งนี้ พบว่าตลาดทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ บ้านแฝด เติบโตเพิ่มขึ้น 104% ในปี 2561 จากภาวะชะลอตัวของตลาดคอนโดมิเนียม ทำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หันมาพัฒนาโครงการแนวราบมากขึ้น เพราะเป็นกลุ่มผู้ที่ซื้อเพื่ออยู่จริง อีกทั้งการพัฒนาแนวราบยังใช้ต้นทุนในการพัฒนาน้อยกว่าคอนโดมิเนียมทำให้มีความเสี่ยงทางการเงินน้อยกว่า

          นางนลินรัตน์กล่าวว่า ตลาดทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ บ้านแฝด มีการแข่งขันมากขึ้น แต่ละโครงการจึงพยายามสร้างจุดขายโดยเน้นไปที่การออกแบบโครงการภายนอกและฟังก์ชั่นการใช้งานภายในเพื่อให้แตกต่างจากโครงการคู่แข่ง ด้านอัตราการขายของทั้งตลาดอยู่ที่ 54% โดยระดับราคาที่มีอัตราการขายสูงอันดับ 1 คือ กลุ่มระดับราคา 40 ล้านบาทขึ้นไป มีอัตราการขาย 71% โครงการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในโซนวัฒนา-คลองเตย โดยเฉพาะตามแนวถนนสุขุมวิท รองลงมาเป็นโซนสาทร-บางรัก ซึ่งเป็นย่านที่อยู่ใจกลางเมือง อันดับ 2 เป็นกลุ่มที่มีระดับราคา 20-30 ล้านบาท มีอัตราการขาย 61% ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ถัดจากเขตใจกลางกรุงเทพฯ ได้แก่ โซนพญาไท-รัชดาภิเษก เป็นต้น อันดับ 3 เป็นกลุ่มที่มีระดับราคา 10-20 ล้านบาท มีอัตราการขาย 46% ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโซนยานนาวา-บางคอแหลม-คลองสาน เป็นต้น ส่วนกลุ่มระดับราคาที่มีอัตราการขายต่ำสุดเป็นกลุ่มที่มีระดับราคา 30-40 ล้านบาท มีอัตราการขาย 39% โครงการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในโซนพระโขนง-สวนหลวง-แบริ่ง เป็นต้น
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ