Loading

ระยองพัฒนาเมือง ทุ่มพลิกโฉม CBD

วันที่ : 3 เมษายน 2562
"บริษัท ระยองพัฒนาเมือง" ลุยทำ "มาสเตอร์แพลน" พลิกโฉมย่าน CBD เมืองเก่า "ถนนยมจินดา-เทศบันเทิง-สถานีขนส่งแห่งที่ 1" ทำเป็น "ย่านสตรีตฟู้ด-คอมมิวนิตี้มอลล์-ลานกิจกรรม" หลัง "เทศบาลนครระยอง" เล็งเปิดที่ดิน 2 แปลงยักษ์ใจกลางเมือง รวมกว่า 10 ไร่ ให้เช่าพัฒนาระยะยาว 20-30 ปี หวังฟื้นเศรษฐกิจที่ซบเซาให้กลับมา ภายในกลางปี 2563 พร้อมเร่งเจรจาเดิน "รถสมาร์ทบัส" ทำฟีดเดอร์เชื่อมรถไฟความเร็วสูงจากสถานีสนามบินอู่ตะเภาเข้ามาผ่านย่านเมืองเก่า
          ลุยทำ'สตรีตฟู้ด-คอมมิวนิตี้มอลล์'ฟื้นรร.โอตานี

          "บริษัท ระยองพัฒนาเมือง" ลุยทำ "มาสเตอร์แพลน" พลิกโฉมย่าน CBD เมืองเก่า "ถนนยมจินดา-เทศบันเทิง-สถานีขนส่งแห่งที่ 1" ทำเป็น "ย่านสตรีตฟู้ด-คอมมิวนิตี้มอลล์-ลานกิจกรรม" หลัง "เทศบาลนครระยอง" เล็งเปิดที่ดิน 2 แปลงยักษ์ใจกลางเมือง รวมกว่า 10 ไร่ ให้เช่าพัฒนาระยะยาว 20-30 ปี หวังฟื้นเศรษฐกิจที่ซบเซาให้กลับมา ภายในกลางปี 2563 พร้อมเร่งเจรจาเดิน "รถสมาร์ทบัส" ทำฟีดเดอร์เชื่อมรถไฟความเร็วสูงจากสถานีสนามบินอู่ตะเภาเข้ามาผ่านย่านเมืองเก่า

          นายภูษิต ไชยฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้บริษัท ระยองพัฒนาเมืองได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาทำการศึกษาเรื่องแผนการพัฒนาย่านพาณิชยกรรม หรือเมืองเก่าของจังหวัดระยอง บนถนนสุขุมวิท บริเวณตลาดเทศบันเทิง เชื่อมต่อกับถนนยมจินดา โดยบริเวณที่จะดำเนินการพัฒนาจะเลือกพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเทศบาลเป็นหลัก และคาบเกี่ยวพื้นที่ดินของเอกชนด้วย รวมทั้งหมดประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการศึกษาโครงการมาแล้วประมาณ 6 เดือน มีการทำมาสเตอร์แพลนการเชื่อมต่อพื้นที่กับบริเวณถนนยมจินดา ซึ่งมีมิติด้านการท่องเที่ยวรวมอยู่ด้วย โดยมีนักวิจัยด้านการพัฒนาเมืองเข้ามาช่วยทำงาน ทั้งนี้ ตามแผนคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จช่วงกลางปี 2563 จะก่อให้เกิดการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ และจำนวนประชากรที่เข้ามาใช้พื้นที่

          โดยบริเวณตลาดเทศบันเทิงที่เป็นโรงหนังเก่า ตลาดโต้รุ่ง เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง อบจ.ระยอง และเทศบาลนครระยอง ตอนนี้ได้มีการพูดคุยกันไปแล้ว รวมถึงมีการพูดคุยกับคนในพื้นที่ทั้งการรับฟังปัญหา และเตรียมพร้อมในการดำเนินการต่าง ๆ ตามแผนสามารถจัดทำเป็นย่านสตรีตฟู้ด และคอมมิวนิตี้ มอลล์ ตลอดจนลานกิจกรรมให้กับคนรุ่นใหม่เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยเหตุผลที่เลือกพื้นที่ดังกล่าว เพราะพื้นที่เดิมเป็นศูนย์กลางเมืองระยองเก่าเมื่อ 30-40 ปี แต่พอเมืองขยายตัวไปทางห้างแหลมทองและมาบตาพุด ส่งผลให้ย่านดังกล่าวสภาพทางเศรษฐกิจแย่ลง ร้านค้าจำนวนมากปิดไป เข้าสู่จุดที่ต้องเร่งฟื้นฟู โดยบริษัทระยองพัฒนาเมืองมองว่าย่านนี้เป็นย่านสำคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ของเมืองระยอง และมีศักยภาพ เพราะเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) เก่า มีทั้งโรงแรม พื้นที่พาณิชยกรรม และย่านท่องเที่ยว เป็นต้น

          "จุดหลักของแผนการดำเนินการจะอยู่ที่การฟื้นฟูโรงแรมโอตานี โรงแรมเก่าขนาด 120 ห้อง ซึ่งเป็นอาคารร้าง โดยจะใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท ดัดแปลงเชิงธุรกิจให้มีความยั่งยืน และแบ่งพื้นที่ 15-30% สำหรับจัดทำพื้นที่สาธารณะ เช่น จัดทำเป็นถนนคนเดิน หรือย่านที่สามารถเดินเที่ยวได้ คล้าย ๆ กับชิโนโปรตุกีส ในต่างประเทศ ที่มีทั้งร้านค้าเก่า ถนนคนเดิน ตลาดสดอยู่ด้วยกัน และรอคนเข้ามาพัฒนา โดยตอนนี้มี TCDC และสถาบันอาศรมศิลป์ที่สนใจเข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว จะทำให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ทั้งนี้ บริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับโรงเรียนถึง 6 แห่ง โรงพยาบาล และสถานีขนส่ง ทำให้สามารถเชื่อมต่อกันได้หมด"

          "ภาพใหญ่ของเราต้องการดึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะวิ่งผ่านเข้ามาในบริเวณดังกล่าว โดยมองไว้ 2 เส้นทาง คือ 1.ฟีดเดอร์เชื่อมจากสถานีรถไฟความเร็วสูงสนามบินอู่ตะเภาเข้ามา ซึ่งปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีสัมปทานกับบริษัทเอกชนที่วิ่งรถสองแถวอยู่ และในข้อตกลงเบื้องต้นจะมีการเพิ่มรถสมาร์ทบัสเข้ามา ซึ่งกำลังอยู่ในเงื่อนไขเจรจาตกลงว่าจะจัดทำในแบบใด ระหว่างตั้งบริษัทร่วมทุนกับผู้ประกอบการรถสองแถวเดิม หรือให้บริษัทระยองพัฒนาเมืองเทกโอเวอร์ดำเนินงานวิ่งรถสมาร์ทบัสในเส้นทางดังกล่าวเอง 2.รถสาย 8 วิ่งรอบเมือง หรือซิตี้ลูปบัส ซึ่งจะเชื่อมพื้นที่ย่านเทศบันเทิง ซึ่งมีทุนจากส่วนกลาง และบริษัทพัฒนาเมืองในจังหวัดอื่น ๆ สนใจเข้ามาสนับสนุนเรื่องระบบการเดินรถด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงินลงทุนเรื่องสมาร์ทบัสยังไม่ชัด แต่เฉพาะตัวรถมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 30-50 ล้านบาท

          นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า บริเวณเทศบันเทิงเป็นที่ดินของเทศบาลระยอง 5-6 ไร่ ส่วนบริเวณที่ตั้งสถานีขนส่งแห่งที่ 1 เป็นที่ดินของธนารักษ์แต่เทศบาลดูแลอยู่ประมาณ 5 ไร่ ซึ่งต้องไปหารือกับกรมธนารักษ์ ทั้งนี้ การพัฒนาบริเวณเทศบันเทิง ภาครัฐจะไม่ดำเนินการเอง แต่จะเปิดให้เอกชนที่สนใจมาทำสัญญาเช่าระยะยาว 20-30 ปี ในการพัฒนา ภายใต้เงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดจะทำเป็นมิกซ์ยูส แต่จะเพิ่มที่อยู่อาศัยราคาถูก อพาร์ตเมนต์ หรือคอนโดฯแนวสูง ซึ่งจะทำได้ต้องทุบตึกรอบพื้นที่เทศบาลทั้งหมด ซึ่งทุกวันนี้มีสัญญาปีต่อปี ถ้าจะทำต้องคุยกับคนเช่าตึกรอบ ๆ ให้จบ แล้วสัญญากับผู้เช่าเดิมว่า ยังได้สิทธิ์ในการเข้ามาขายสินค้าเหมือนเดิม ส่วนพื้นที่ข้างบนจะเป็นอพาร์ตเมนต์ หรือคอนโดฯในราคาไม่แพงมาก ชั้นที่สูงขึ้นไปจะเป็นโรงแรม ออฟฟิศให้เช่า

          ส่วนตรงสถานีขนส่งแห่งที่ 1 เป็นที่ดินของกรมธนารักษ์ แต่ทางเทศบาลดูแล มีแผนจะทำเป็นศูนย์การค้า ท่ารถ และที่อยู่อาศัยราคาถูก ออฟฟิศให้เช่า และมีหอคอยขึ้นไปเป็นศูนย์บัญชาการของสมาร์ทซิตี้ หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ข้างบนให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชม หรือมีการนำผังของเมืองระยองไปตั้งโชว์ เป็นต้น
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ