Loading

เร่งรัดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ถ.กาญจนา-พุทธมณฑล

วันที่ : 16 เมษายน 2562
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ว่า สำนักการโยธา กทม.ดำเนินโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายถนนสาย ช1 ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
          นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ว่า สำนักการโยธา กทม.ดำเนินโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายถนนสาย ช1 ในแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 เป็นโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตก รองรับและกระจายปริมาณการจราจรใจกลางเมืองสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อมและเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นถนนคู่ขนานระหว่างถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม

          "โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษกถนนพุทธมณฑลสาย 2 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 25 กันยายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 กันยายน 2563 ประกอบด้วย การก่อสร้างทางยกระดับจากถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ขนาด 4-6 ช่องจราจร และทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย 2 และก่อสร้างถนน ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 1.67 กิโลเมตร (กม.) ขณะนี้คืบหน้าร้อยละ 15" นายจักกพันธุ์ กล่าว และว่า สำหรับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ เหลืออาคารโกดัง โรงไม้ 2 หลัง ที่ดิน 8 แปลง โครงสร้างบ้าน 1 หลัง และรั้ว 4 ราย บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 ฝั่งขาออก จึงมอบหมายให้สำนักการโยธา กทม.เร่งรัดจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในแนวเขตทางก่อสร้างให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้าด้วย

          ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มโครงข่ายถนนสายหลักระหว่างกรุงเทพฯ กับปริมณฑล ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนบรมราชชนนีกับถนนเพชรเกษม บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนกาญจนาภิเษก ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เชื่อมโยงโครงข่ายถนนระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก และในอนาคตจะเชื่อมต่อไปถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนพุทธมณฑลสาย 4 ด้วย
 
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ