Loading

คลังอัดฉีดเงิน1.3หมื่นล้าน ภาษีชุดใหญ่บ้าน-ท่องเที่ยว-เติมเงินบัตรคนจน

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562
ครม.ไฟเขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี วงเงิน 1.32 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นมาตรการภาษี เพิ่มค่าลดหย่อนบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ลดได้สูงสุด 2 แสนบาท ท่องเที่ยวทั่วไทย 2 หมื่นบาทต่อคน โอท็อป 1.5 หมื่นบาท พร้อมทั้งมาตรการเติมเงินบัตรคนจน เกษตรกร ร้านธงฟ้ามีผล 1 พ.ค.นี้ โบรกฯแนะซื้อกลุ่มอสังหาฯ SPALI, AP และ SIRI, ANAN กลุ่มโรงแรมท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW และ MINT
          ครม.ไฟเขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปี วงเงิน 1.32 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นมาตรการภาษี เพิ่มค่าลดหย่อนบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท ลดได้สูงสุด 2 แสนบาท ท่องเที่ยวทั่วไทย 2 หมื่นบาทต่อคน โอท็อป 1.5 หมื่นบาท พร้อมทั้งมาตรการเติมเงินบัตรคนจน เกษตรกร ร้านธงฟ้ามีผล 1 พ.ค.นี้ โบรกฯแนะซื้อกลุ่มอสังหาฯ SPALI, AP และ SIRI, ANAN กลุ่มโรงแรมท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW และ MINT

          นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีผล 1 พฤษภาคมนี้

          สำหรับมาตรการภาษีเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ได้แก่ 1) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ให้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าบริการนำเที่ยว ค่าที่พัก โรงแรม ค่าที่พักโฮมสเตย์ในเมืองหลัก ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และในเมืองรอง ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2562

          2) มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา ไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562  

 3) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

          4) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซื้อหนังสือและค่าบริการ e-Book ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  5) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือคอนโดมิเนียมที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  6) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน e-Tax โดยจะให้นิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายลงทุนใน e-Tax ได้ 2 เท่าสำหรับการใช้ Point of Sale, e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Withholding Tax ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

          นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเพิ่มเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียนจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 500 บาทต่อบุตร 1 คน ซึ่งรับครั้งเดียว เพื่อซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน 2) กลุ่มเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้รับเงินคนละ 1,000 บาท เพื่อนำไปซื้อปุ๋ยไว้ใช้ทำการเกษตร ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียว ครอบคลุมเกษตรกรจำนวนประมาณ 4.1 ล้านคน

          3) กลุ่มผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ย. 2562 และ 4) กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 ล้านคน จะได้รับเงินไปใช้ซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐคนละ 500 บาทเท่ากันหมดจากเดิมที่ได้คนละ 200 บาทหรือ 300 บาทในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2562

          ด้านบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน ระบุ มาตรการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกวงเงิน 5 ล้านบาท นำมาหักภาษีได้ 2 แสนบาท และให้มีผล 1 พ.ค.นี้ แนะนำ SPALI, AP และ SIRI, ANAN

          บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์มองว่ารัฐออกมาตรการกระตุ้นอีกครั้ง หุ้นเด่น ANAN, AP, ORI, SPALI

          นักวิเคราะห์แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” หุ้นกลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่าง AOT, CENTEL, ERW, MINT จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ที่ครม.อนุมัติเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562
 
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ