Loading

ทีเอ็มบีผวาคอนโดมิเนียมล้นตลาด

วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562
นายนริศ สถาผล เดชา หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย หรือทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี คาดปีนี้ตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีสต๊อกคอนโดะมิเนียมสะสมเพิ่มขึ้นอีก 25% จากเดิมประมาณ 10% หลังถูกกระทบจากมาตรการควบคุมเข้มสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์(แอลทีวี)ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่ซบเซา จนมีการคาดการณ์ว่าจะปรับลดเป้าหมายการเติบโตจากต้นปี เช่นเดียวกับจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนในตลาดคอนโดมิเนียมก็มีปัญหาเศรษฐกิจ
          นายนริศ สถาผล เดชา หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย หรือทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี คาดปีนี้ตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีสต๊อกคอนโดะมิเนียมสะสมเพิ่มขึ้นอีก 25% จากเดิมประมาณ 10% หลังถูกกระทบจากมาตรการควบคุมเข้มสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์(แอลทีวี)ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่ซบเซา จนมีการคาดการณ์ว่าจะปรับลดเป้าหมายการเติบโตจากต้นปี เช่นเดียวกับจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนในตลาดคอนโดมิเนียมก็มีปัญหาเศรษฐกิจ

          "หลังจากรัฐได้ออกมาตรการเฉพาะหน้าเพื่อกระตุ้นตลาดคอนโดมิเนียมเพื่อลดการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก และผลจากการควบคุมสินเชื่อเก็งกำไร คาดว่าในระยะสั้นๆจะปรับตัวดีขึ้น ในส่วนของผู้ซื้อที่อยู่อาศัย โดยประเมินว่าทั้งปี 2562 มูลค่าตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ลดลงประมาณ 48,000 ล้านบาท หรือมีอัตราการดูดซับ หรือโอนกรรมสิทธิ์ลดเหลือเพียง 75% จากปกติอยู่ที่ 90% โดยตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพฯถึงเป็นแหล่งอสังหาริมทรัพย์สำคัญของไทย ในปี 2561 ที่ผ่านมามีมูลค่า 320,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.4% ของจีดีพี"

          ทั้งนี้ ปริมาณคอนโดมิเนียมค้างสต๊อกในปีหน้า(2563)มีมากขึ้นจากปี 2560 มียูนิตที่ค้างสต๊อกอยู่แล้วราว 76,790 ยูนิตส่วนใหญ่มีราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาทต่อยูนิต จะเป็นปัจจัยกดดันด้านราคาคอนโดมิเนียมให้ลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่ชั้นนอกทางทิศเหนือและใต้ ทำให้แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตได้ต่ำและเน้นการลงทุนในตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากสต๊อกค้าง
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ