Loading

อสังหาฯแนวก่อสร้างรถไฟเชื่อม3สนามบินคึกคัก

วันที่ : 15 มิถุนายน 2562
ภาพการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยเริ่มชัดเจนขึ้นอีกครั้ง หลังรัฐบาลเห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนาม บิน ส่งผลให้พื้นที่รอบการก่อสร้างคึกคักเป็นพิเศษ
          ภาพการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยเริ่มชัดเจนขึ้นอีกครั้ง หลังรัฐบาลเห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนาม บิน ส่งผลให้พื้นที่รอบการก่อสร้างคึกคักเป็นพิเศษ

          สุธรรม สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท นัมเบอร์วัน เฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของโครงการขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศ ถูกประเมินว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนสะพัดกว่า 7.6 แสนล้านบาท แต่หากนับเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ที่ประกอบด้วย สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบิน อู่ตะเภา รวมระยะทาง 220 กิโลเมตร เพียงโครงการเดียว มีมูลค่าการลงทุน 224,500 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลให้ธุรกิจโดยรอบ ที่แนวเส้นทางก่อสร้างพาดผ่าน 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีโอกาสเติบโตสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงราคาที่ดินถูกปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

          โดยที่ดินเขตบางนา ประเวศ เดิมปรับตัวเฉลี่ย 7-8% ทุกปี แต่หากนับจากวันนี้จนโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567 และสาธารณูปโภคอื่น ๆ โดยรอบพร้อมรองรับ ก็มองว่าที่ดินเขตบางนา ประเวศนี้จะปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ย 30-50% แต่หากเป็นที่ดินในเขตที่ไกลออกไป โดยเฉพาะช่วงสนามบินอู่ตะเภาที่ปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมมากนักก็มีโอกาสปรับตัวสูงเกิน 100%

          ขณะเดียวกันนักวิชาการหลายฝ่ายมองว่า โครงการก่อสร้างจะเกิดประโยชน์มหาศาลทั้งด้านเศรษฐกิจและการเงิน ทั้งยังเกิดการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกว่า 100,000 อัตรา มีการใช้วัสดุก่อสร้างในประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย

          ความชัดเจนของการลงทุนโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 62 หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนที่ได้รับคัดเลือก คือ กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง (ซีพีเอช) เนื่องจากผ่านการประเมินคุณสมบัติทั่วไปและข้อเสนอทางเทคนิคพิเศษ ซึ่งยื่นข้อเสนอมูลค่าการลงทุนของรัฐอยู่ที่ 149,650 ล้านบาท ต่ำกว่าที่ ครม.เคยอนุมัติให้ รฟท.ทำสัญญากับเอกชนถึง 2,198 ล้านบาท พร้อมคาดว่าจะลงนามสัญญาดังกล่าวได้ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 62.
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ