Loading

กังวลเอ็นพีแอลไทยพุ่ง

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2562
นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 คาดการณ์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ว่า ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะลดลงจากปี 2561 โดยในแง่จำนวนยูนิตจะลดลง 17.9% จาก 196,630 ยูนิต มาอยู่ที่ 145,300-177,600 ยูนิต และในแง่มูลค่าจะลดลง 15.1% จาก 565,112 ล้านบาท มาอยู่ที่ 431,900-527,900 ล้านบาท
          นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 คาดการณ์ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ว่า ยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะลดลงจากปี 2561 โดยในแง่จำนวนยูนิตจะลดลง 17.9% จาก 196,630 ยูนิต มาอยู่ที่ 145,300-177,600 ยูนิต และในแง่มูลค่าจะลดลง 15.1% จาก 565,112 ล้านบาท มาอยู่ที่ 431,900-527,900 ล้านบาท

          แนวโน้มสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปีนี้คาดว่ายังเติบโตได้ในระดับ 4% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริโภคเร่งขอสินเชื่อเพื่อให้ทันก่อนมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย (แอลทีวี) ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562

          ส่วนสถานการณ์หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของระบบธนาคารพาณิชย์ ณ มิ.ย. 2562 อยู่ที่ประมาณ 447,000 ล้านบาท หรือ 3.11% และหลังจากหักสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว เอ็นพีแอลสุทธิ อยู่ที่ประมาณ 1.53% หรือราว 217,000 ล้านบาท ถือว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเอ็นพีแอลสูงที่สุดในโลก
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ
15 ตุลาคม 2562
ตลาดบ้านพักตากอากาศฟื้น ซีบีอาร์อี พบต่างชาติแห่ซื้อสูงถึง40%
นางสาวประกายเพชร มีชูสาร ผู้อำนวยการแผนกซื้อขายบ้านพักตากอากาศ ซีบีอาร์อี ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจตลาดบ้านพัก ตากอากาศโดยซีบีอาร์อี บริษัท ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ พบว่า ตลาดบ้านพักตากอากาศเริ่มกลับมาได้รับความนิยมจากนักลงทุนอีกครั้ง โครงการบ้านพักตากอากาศชั้นนำหลายแห่งมียอดขายเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการโครงการระดับคุณภาพที่สะสมมานานอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดที่พักอาศัยที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท จะมีสัดส่วนผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติสูงถึงกว่า 40%