Loading

ผังเมืองใหม่กดดันอสังหาหนัก แนะลดไซส์เจาะทำเลตั้งราคาต่ำ

วันที่ : 14 ตุลาคม 2562
ผังเมืองใหม่กดดันตลาดอสังหาริมทรัพย์หนัก แนะลดความเสี่ยง ร่วมทุน-ลดไซส์-สร้างไปขายไป ลดสต็อก เจาะทำเลซัพพลายน้อย ตั้งราคาต่ำกว่าตลาด ส่วนกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          ผังเมืองใหม่กดดันตลาดอสังหาริมทรัพย์หนัก แนะลดความเสี่ยง ร่วมทุน-ลดไซส์-สร้างไปขายไป ลดสต็อก เจาะทำเลซัพพลายน้อย ตั้งราคาต่ำกว่าตลาด ส่วนกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          นายวสันต์ เคียงศิริ นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรกล่าวในงานเสวนา หัวข้อ “กรุงเทพจตุรทิศ : โลกเปลี่ยน กฎ-กติกาเปลี่ยน อสังหาฯ รุกรับให้ทัน” ค่อนข้างกังวลกับปัจจัยลบที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผังเมืองใหม่ ราคาประเมินที่ดินใหม่ รวมไปถึงมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว กลายเป็นภาระให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ซื้ออสังหาฯ ที่จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนราคาอสังหาฯ ที่เพิ่มขึ้น ขณะนี้ผู้ประกอบการจะต้องทำงานหนักขึ้นในการปรับตัวโดยที่ผ่านมา ผู้ประกอบการบางรายเริ่มกระจายความเสี่ยง ด้วยการร่วมทุนกับต่างชาติ บางรายทำโครงการขนาดเล็กลง เช่น การทำบ้านแฝด4ห้องนอน3 ห้องน้ำ จากเดิมเคยทำบ้านเดี่ยว50 ตารางวา นอกจากนี้ยังถึงเวลาที่ต้องปรับตัวให้อยู่รอดด้วยการสร้างไปขายไป ผ่อนดาวน์ไป แทนที่จะสร้างเสร็จก่อนขายเหมือนสมัยก่อน เมื่อโลกเปลี่ยนอสังหาฯ ก็ต้องปรับ

          นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความเห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการอสังหาฯ ปรับตัวด้วยการปรับไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำสำนักงานให้เช่า รีเทล หรือแม้กระทั่งเจ้าของที่ดินเริ่มนำที่ดินออกมาปล่อยเช่ามากขึ้น ทั้งในรูปแบบการทำคอนโดมิเนียมแบบ Lease Hold 30 ปี และการปล่อยเช่าให้กับธุรกิจรีเทลในระยะสิ้น 5-10 ปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ทำให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไม่ต้องเสีย และมีความยุ่งยากจากกฎเกณฑ์ที่ออกมา เช่น การซื้อคอนโดปล่อยเช่าต้องเสียภาษีโรงเรือน เพราะเป็นเรื่องของการประเมินทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นว่า ผู้ประกอบการที่ทำโครงการอสังหาฯ 3 ปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ยอดขายไปต่อได้ คือ 1. ต้องเลือกทำเลที่มีซัพพลายน้อย 2. ราคาต่ำกว่าราคาตลาดผู้ซื้อถึงจะสนใจ 3. มีจุดขายที่ดีในการนำเสนอกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

          นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาที่ดินให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะทำอย่างไรให้เมืองหลวงมีความเจริญก้าวหน้าโดยในแต่ละพื้นที่มีการจัดสรรเพื่อให้เกิดพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ปัจจุบันได้มีการดำเนินการพัฒนาให้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ไปในทิศทางเดียวกันสำหรับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เป็นการพัฒนาภายใต้แนวคิด การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานและมีความหนาแน่นสูงในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ด้วยการกำหนดเงื่อนไขขนาดกิจการที่ตั้งอยู่ในระยะ 500, 600 และ 800 เมตร โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพิ่มมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการปฏิบัติตามผังเมืองรวมในกรณีถูกกำหนดเป็นอาคารประวัติศาสตร์ อาคารอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ หรือพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ