Loading

ปรับโฉมรอบสถานีรถไฟขอนแก่น 7โซนทำเลทอง สมาร์ท-ไมซ์ ซิตี้

วันที่ : 31 ตุลาคม 2562
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ต.ค. นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (MarketSounding) ในพื้นที่เมืองต้นแบบจังหวัดขอนแก่น
          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ต.ค. นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชน (MarketSounding) ในพื้นที่เมืองต้นแบบจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ตามโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (TOD) ภายใต้แนวคิด "TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้" ที่ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสนใจร่วมงานกว่า 200 คน

          นายเริงศักดิ์ กล่าวว่า จ.ขอนแก่น เป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบ TOD เนื่องจากมีศักยภาพหลายด้านเช่น เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคอีสาน มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สถานีรถไฟขอนแก่นตั้งอยู่ใจกลางเมืองช่วยอำนวยความสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง มีโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯโคราช-หนองคาย และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ขณะที่ภาคประชาสังคมรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง

          นายเริงศักดิ์ กล่าวต่อว่า ผลการศึกษาเบื้องต้นกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ จ.ขอนแก่น เป็น 7 โซน เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้และไมซ์ซิตี้ โดยโซนที่ 1 ย่านสำนักงานกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเบา พัฒนาเป็นสำนักงาน ร้านค้าปลีก จุดจอดแล้วจรและที่พักอาศัยให้เช่า เช่น อพาร์ตเมนต์ โซนที่ 2 ศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์(MICE) ครบวงจร ด้านการประชุมจัดแสดง และสัมมนาหรือ MICE CITY แห่งที่ 5 ของไทย โซนที่ 3 ศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกรรมแห่งใหม่ โซนที่ 4 จุดเปลี่ยนถ่ายและศูนย์กลางเชื่อมต่อเดินทาง

          โซนที่ 5 ย่านชุมชนเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นย่านที่พักอาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐานสะดวกสบาย ปลอดภัย โซนที่ 6 ชุมชนเมืองใหม่ภายใต้การพัฒนาแบบผสมผสาน พัฒนาที่พักอาศัยราคาประหยัด คอนโดมิเนียมแนวราบอพาร์ตเมนต์ และทาวน์เฮาส์ รวมทั้งที่พักผู้สูงอายุ และสวนสาธารณะใจกลางชุมชน และโซนที่ 7 ชุมชนที่อยู่อาศัยคุณภาพดีผสมผสานศูนย์กลางเมืองเก่า
 
ข่าวพัฒนาสาธารณูปโภค อื่นๆ