หน้าหลัก อสังหาริมทรัพย์เพื่อประชาชน เว็บไซต์หลักศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แผนผังเว็บไซต์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อประชาชน ติดต่อกับ REIC
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : อสังหาริมทรัพย์ เพื่อประชาชน
คำแนะนำการซื้อบ้าน
การดูแลที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด
คำแนะนำการขอสินเชื่อบ้าน
คำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย
มาตราการอสังหาฯ
ตรวจสอบก่อนซื้อที่อยู่อาศัย
สารพันปัญหาน่ารู้
ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย
กฎหมายอสังหาฯ
REIC Infographic
 

กฎหมายอสังหาฯ

  มติครม. 29 พฤศจิกายน 59 : มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559
  มติครม. 22 พฤศจิกายน 59 : การขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยสำหรับกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay Visa)
  กฎกระทรวง 9 กุมภาพันธ์ 59 : บ้านหลังแรก-กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๓ ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
  ข่าวกรมที่ดิน 28 ตุลาคม 58 : มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
  ข่าวกรมที่ดิน 28 ตุลาคม 58 : สรุปหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการลดค่าธรรมเนียมฯ ตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย 28 ตุลาคม 58 : การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ตามประมวลกม.ที่ดิน
   กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย 28 ตุลาคม 58 : การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ตามประมวลกม.ที่ดิน    
   กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน ตามกม.ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย 28 ตุลาคม 58 : การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ตามกม.ว่าด้วยอาคารชุด
   กรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
  ข่าวกรมที่ดิน 28 ตุลาคม 58 : มาตรการการเงินฯ กรณี การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์
  ข่าวกระทรวงการคลัง 13 ตุลาคม 58 : มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
   
Home | Sitemap | Contact  
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Copyright 2011 © REIC, All Rights Reserved.