หน้าหลัก อสังหาริมทรัพย์เพื่อประชาชน เว็บไซต์หลักศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แผนผังเว็บไซต์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อประชาชน ติดต่อกับ REIC
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : อสังหาริมทรัพย์ เพื่อประชาชน
คำแนะนำการซื้อบ้าน
การดูแลที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด
คำแนะนำการขอสินเชื่อบ้าน
คำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย
มาตราการอสังหาฯ
ตรวจสอบก่อนซื้อที่อยู่อาศัย
สารพันปัญหาน่ารู้
ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย
กฎหมายอสังหาฯ

สารพันปัญหาน่ารู้

สินเชื่อที่อยู่อาศัย บุคคลทั่วไปคงค้าง ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี 2559
สินเชื่อที่อยู่อาศัย บุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี 2559
หน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559
หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (แยกนิติบุคคล-บุคคลธรรมดา) ปี 2559
ดัชนีราคา บ้านแนวราบ และห้องชุด ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 4 ปี 2559
10 อันดับ จังหวัดที่มีหน่วยห้องชุดจดทะเบียนใหม่ ใน 7 เดือนแรก ปี 2559
หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (เฉพาะหน่วยที่โอนจากนิติบุคคล) ครึ่งปีแรก 2559
หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ครึ่งปีแรก 2559
หน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ครึ่งปีแรก 2559
หน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 7 เดือนแรก ปี 2559
สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้าง ทั่วประเทศ ณ สิ้นสุดไตรมาส
สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ รายไตรมาส
10 อันดับ จังหวัดที่มีสนามกอล์ฟมากที่สุด ณ กรกฎาคม 2559
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศํย ประจำไตรมาส 2 ปี 2559
หน่วยที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559

หน่วยที่อยู่อาศัยโอนกรรมสิทธิ์ใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
ช่วงมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอน (เปลี่ยนแปลง% YoY)
หน่วยห้องชุด ขายได้ และเหลือขาย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
หน่วยบ้านจัดสรร ขายได้ และเหลือขาย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
หน่วยห้องชุด ขายได้ และเหลือขาย ในจังหวัดชลบุรี
หน่วยบ้านจัดสรร ขายได้ และเหลือขาย ในจังหวัดชลบุรี
หน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
หน่วยโอนกรรมสิทธิ์บ้านจัดสรร ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ประจำไตรมาส 1 ปี 2559
หน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล แยกตามพื้นที่จังหวัด
หน่วยบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล แยกตามพื้นที่จังหวัด
หน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล แยกตามระดับราคา
หน่วยบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล แยกตามระดับราคา
ห้องชุด เปิดขายใหม่ 11 เดือนแรก ปี 2558 ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
บ้านจัดสรร เปิดขายใหม่ 11 เดือนแรก ปี 2558 ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
หน่วยห้องชุด บ้านจัดสรร ขายได้และหลือขาย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
โครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ใน 9 เดือนแรก ปี 2558
ดัชนีราคา บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และห้องชุด ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 8 เดือนแรก (มกราคม-สิงหาคม)แยกระดับราคา
หน่วยห้องชุดโดยผู้ประกอบการสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ปี 2557
หน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
หน่วยคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล เปรียบเทียบ 7 เดือนแรก ปี 57 กับ 58
สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ทั่วประเทศ รายปี 2548-2557
สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงค้างทั่วประเทศ รายปี 2548-2557
10 อันดับ จังหวัดที่มีหน่วยบ้านจัดสรรเหลือขายมากที่สุด
10 อันดับ จังหวัดที่มีหน่วยห้องชุดคอนโดมิเนียมเหลือขายมากที่สุด
10 อันดับ จังหวัดที่มีหน่วยบ้านจัดสรรในผังโครงการที่อยู่ระหว่างการขายมากที่สุด
10 อันดับ จังหวัดที่มีหน่วยห้องชุดคอนโดมิเนียมในผังโครงการที่อยู่ระหว่างการขายมากที่สุด
10 อันดับ จังหวัดที่มีสนามกอล์ฟมากที่สุด
 
 
Home | Sitemap | Contact  
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Copyright 2011 © REIC, All Rights Reserved.