หน้าหลัก อสังหาริมทรัพย์เพื่อประชาชน เว็บไซต์หลักศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ แผนผังเว็บไซต์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อประชาชน ติดต่อกับ REIC
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : อสังหาริมทรัพย์ เพื่อประชาชน
คำแนะนำการซื้อบ้าน
คำแนะนำการซื้อบ้าน
  คู่มือผู้บริโภคในการซื้อบ้านอย่างชาญฉลาด
  • สร้างภูมิคุ้มกันในการซื้อบ้าน
  • ซื้อบ้านจัดสรรดีอย่างไร
  • ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับการซื้อห้องชุด...
• คิดให้ดีก่อนซื้อคอนโดฯ...
อ่านทั้งหมด>> 
การดูแลที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด
การดูแลที่อยู่อาศัยหลังน้ำลด
  • การเลือกซื้อที่ดิน การซื้อบ้านใหม่ให้ไกล...
  • การทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดิน...
  • ประมาณราคางานซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
  • เชื้อราในบ้าน ปัญหาใหญ่หลังน้ำลด
  • บ้านขึ้นราทำไงดี ?
อ่านทั้งหมด>> 
คำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย
คำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • คำนวณหาอัตราผ่อนชำระต่อเดือน...
อ่านทั้งหมด>> 

คำแนะนำการขอสินเชื่อบ้าน
มาตราการอสังหาฯ
  มติครม. 29 พฤศจิกายน 59 : มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559
  มติครม. 22 พฤศจิกายน 59 : การขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยสำหรับกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay Visa)
  กฎกระทรวง 9 กุมภาพันธ์ 59 : บ้านหลังแรก-กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๓ ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
อ่านทั้งหมด>> 
สารพันปัญหาน่ารู้
สารพันปัญหาน่ารู้
  • ระดับความสูงของพื้นบ้านชั้นล่าง...
  • ต่อเติมบ้าน/อาคาร อย่างไรให้ถูกกฎหมาย
  • ระบบสุขาภิบาลในบ้าน
  • ปัญหานิติบุคคลบ้านจัดสรร
  • ที่ดิน-ที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว
อ่านทั้งหมด>> 
คำแนะนำการขอสินเชื่อบ้าน
คำแนะนำการขอสินเชื่อบ้าน
  • กลยุทธ์ในการซื้อบ้านและขอสินเชื่อบ้าน...
• คำแนะนำในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน...
• การขอกู้ซื้อบ้าน...
• หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อบ้าน...
อ่านทั้งหมด>> 
กฎหมายอสังหาฯ
กฎหมายอสังหาฯ
  • มารู้จักเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ "ที่ดิน" กันดีกว่า
  • การขอได้มาซึ่งที่ดินหรือห้องชุดของคนต่างด้าว...
• สรุปการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าว...
• Acquisition of Land by Alien...
• สรุปการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้องชุด...
อ่านทั้งหมด>> 
ตรวจสอบก่อนซื้อที่อยู่อาศัย
ตรวจสอบก่อนซื้อที่อยู่อาศัย
  • ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดิน...
• ตรวจสอบสัญญา:ให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจ...
• ตรวจสอบสัญญา:ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัย...
• ตรวจข้อมูลเครดิตกรณีถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อ...
อ่านทั้งหมด>> 

ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย
ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย
  • นานาสารพันฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย...
• หลักการพิจารณาฮวงจุ้ย...
• เคล็ดลับฮวงจุ้ย 128 ข้อกับบ้านพักที่อยู่อาศัย...
• บ้านกับหลักฮวงจุ้ย...
อ่านทั้งหมด>> 

REIC Infographic
REIC Infographic
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย บุคคลทั่วไปคงค้าง ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี 2559
  สินเชื่อที่อยู่อาศัย บุคคลทั่วไปปล่อยใหม่ ทั่วประเทศ แสดงมูลค่าล้านบาท รายปี 2559
  หน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559
อ่านทั้งหมด>> 

 

Home | Sitemap | Contact  
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Copyright 2011 © REIC, All Rights Reserved.