ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

English | ไทย  
สมาชิก :  
    บทความ โดยผอ.ศขอ.

บทความอสังหาฯ โดย ผอ.ศขอ.


บทความพิเศษเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลฯ


 
คอลัมน์ "Real Estate Focus", The Nation Newspaper

คอลัมน์ "อสังหาเสวนา" โดย สัมมา คีตสิน หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ หน้า B4

คอลัมน์ "ส่องโลก อสังหาฯ" โดย สัมมา คีตสิน หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า อสังหาฯ-ตกแต่ง

บทความจากสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ

 


ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณกนกวรรณ กังวาน โทร 02-202-1768)