REIC Shop
REIC Shop
ใบรายการสินค้าและบริการของ REIC
เลือกหมวดสินค้า
เลือกหมวดสินค้า
เลือกหมวดสินค้า
หน้าแรก REIC Shop English | Thai   


 
ปี 2561
วันที่จัดงาน
ชื่องานสัมนา/อบรม
กำหนดการ
เดือน เมษายน
25 เม.ย.61
13.00-16.30 น.
สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยเมืองตะวันออก
(ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

สถานที่จัดงาน : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดชลบุรี
ดูรายละเอียดกำหนดการ
เดือน มีนาคม
28 มี.ค.61
13.00-16.30 น.
สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้
(เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต-สงขลา)

สถานที่จัดงาน : โรงแรม บุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ดูรายละเอียดกำหนดการ
13 มี.ค.61
13.00-16.30 น.
สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี มหาสารคาม อุดรธานี)

สถานที่จัดงาน : โรงแรม Pullman Khon Kaen
ดูรายละเอียดกำหนดการ
เดือน กุมภาพันธ์
20 ก.พ.61
13.00-16.30 น.
สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ
(เชียงใหม่-เชียงราย-พิษณุโลก-ตาก)

สถานที่จัดงาน : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
ดูรายละเอียดกำหนดการ
 

 

  Copyright 2008 © REIC Shop , All Rights Reserved.