วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
English | Thai 

 เกี่ยวกับ REIC > คณะกรรมการดำเนินการ     
ประธานกรรมการดำเนินการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ

 
 
นายฉัตรชัย ศิริไล
ประธานกรรมการดำเนินการฯ
กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 
     
คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
นายคนิสร์ สุคนธมาน
นายอิสระ บุญยัง

นายกมลภพ วีระพละ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการเงินและบัญชี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายอธิป พีชานนท์
กรรมการ
นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร


ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์
กรรมการ
นายกสมาคมอาคารชุดไทย


นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์
 

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
กรรมการ
นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
รักษาการผู้อำนวยการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์