ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

English | ไทย  
สมาชิก :  
    ปฎิทินในแวดวงอสังหาฯ

 
<< ปฏิทินในแวดวงอสังหาฯ ย้อนหลัง
 กิจกรรมเดือน : ธันวาคม 2561
 
3 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 
 
ชื่องาน : สัมมนา ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัด ภาคเหนือ  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท ณ ห้องบอลรูมชั้น 7
 
 
3 ธ.ค. 61 เวลา 12.30 - 16.30 น.
 
 
ชื่องาน : สัมมนา ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย EEC  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท ณ ห้องบอลรูมชั้น 7
 
 
4 ธ.ค. 61 เวลา 9.00 - 12.00 น.
 
 
ชื่องาน : สัมมนา ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท ณ ห้องบอลรูมชั้น 7
 
 
4 ธ.ค. 61 เวลา 12.30 - 16.30 น.
 
 
ชื่องาน : สัมมนา ผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัด ภาคใต้และภาคตะวันตก  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
สถานที่จัดงาน : โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท ณ ห้องบอลรูมชั้น 7
 
 
 
   
 
 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)