ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

English | ไทย  
สมาชิก :  
    ปฎิทินในแวดวงอสังหาฯ

 
<< ปฏิทินในแวดวงอสังหาฯ ย้อนหลัง
 กิจกรรมเดือน : ตุลาคม 2561
 
4 - 7 ต.ค. 61 เวลา 10.00 - 20.00 น.
 
 
ชื่องาน : มหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 39  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
สถานที่จัดงาน : โซน C ชั้น 1 ชั้น 2 และพลาซ่า ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
 
18 ต.ค. 61 13.30 น - 16.30 น
 
 
ชื่องาน : อสังหาริมทรัพย์ไทยในยุค 4.0 “Estate Revolution สกรัมความคิด ธุรกิจอสังหา”  รายละเอียดงาน
ผู้จัด : สมาคมศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์(TU X-MBA)ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์ และมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
สถานที่จัดงาน : หอประชุมศ. สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 
 
   
 
 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)