ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ระหว่างวันที่ 8 - 9 ก.ย. 61
อุทกภัยครั้งใหญ่นี้ กระทบท่านอย่างไร
บ้านถูกน้ำท่วมหนักมาก
บ้านถูกน้ำท่วมหนัก
บ้านถูกน้ำท่วมปานกลาง
บ้านถูกน้ำท่วมน้อย ไปทำงานไม่ได้
บ้านไม่ถูกน้ำท่วม แต่ไปทำงานไม่ได้
บ้านไม่ถูกน้ำท่วม ไปทำงานได้ปกติ
 สมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์
www.reic.or.th
 
อีเมล  
รหัสผ่าน 
  
ลงทะเบียนใหม |  ลืมรหัสผ่าน
เทปรายการ เจาะสนามข่าวเศรษฐกิจ 101 FM
Webmail ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมธนารักษ์
กรมที่ดิน กรมบังคับคดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร ธนาคารแห่งประเทศไทย
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการปกครอง กรมสรรพาสามิต
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝ่ายวิชาการและพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ดิน คอนโด บ้านเช่า บ้านมือสอง ทาวน์โฮม หอพัก
เว็บไซต์ ค้นหาบ้านมือสอง
Real Estate Channel
QR Code REIC
 
English | ไทย  
สมาชิก :  
  เข้าสู่ หน้าหลัก "กิจกรรมของ REIC"
 
 
 
30 พ.ย. 61
สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง ... 
29 พ.ย. 61
เสวนา หัวข้อ “ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งอนาคต” ...
กิจกรรมของ REIC ทั้งหมด
centerestate.net
  เข้าสู่ หน้าหลัก "ข่าวอสังหาริมทรัพย์"
 
    ข่าวอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด
  ข่าว REIC จากสื่อสิ่งพิมพ์
 
 
12 ธ.ค. 61
จับสัญญาณชีพ อสังหา 18 จังหวัด ...
12 ธ.ค. 61
ทำเลริมทะเล ป่าตอง-บางเทา ขายดี ...
10 ธ.ค. 61
ศูนย์ข้อมูลสำรวจพบ บ้านจัดสรรลดลง คอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้น ...
9 ธ.ค. 61
ท่าพระ-มข.บ้าน-คอนโดขายดี ...
7 ธ.ค. 61
คอลัมน์ ก่อสร้างและที่ดิน: EEC ราคาที่ดินขึ้นล่วงหน้า ...
  ข่าว REIC จากสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด
  เข้าสู่ หน้าหลัก "ปฏิทินในแวดวงอสังหาฯ"
 
  ปฏิทินในแวดวงอสังหาฯ ทั้งหมด
  กฎหมายอสังหาฯ
 
11 ต.ค.54 มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4 ต.ค.54 โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก
20 ก.ย.54 มาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
7 ก.ค.54 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหาดคำ ตำบลโพธิ์ชัย และตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ๒๕๕๔
7 ก.ค.54 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๕๔
30 มิ.ย.54 กฎกระทรวง กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๕๔
24 มิ.ย.54 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔.pdf
24 มิ.ย.54 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์...กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
5 เม.ย.54 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๑ สายต่อเขตเทศลาลเมืองภูเก็ตควบคุม - ห้าแยกฉลอง ที่บ้านตีนเขา และสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๒ สายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๐๒ (นาคา) - ห้าแยกฉลอง ตอนบ้านตีนเขา - บ้านระเงง พ ศ ๒๕๕๔
22 มี.ค.54 พระราชบัญญัติ ตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2554
14 ม.ค.54 กฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไข ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สำหรับอาคารในโครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
22 ธ.ค.53 กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2553
2 ธ.ค.53 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. ๑๐/๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์ (LTV)
16 ก.ค.53 พระราชบัญญัติ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษ สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553
9 มิ.ย.53 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553
7 มิ.ย.53 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ ๓)
7 มิ.ย.53 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ ๓)
7 มิ.ย.53 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ ๓)
7 มิ.ย.53 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๓)
14 พ.ค.53 พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ และตำบลวัดสุวรรณ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553
7 พ.ค.53 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553
5 เม.ย.53 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงาน ฉบับที่ ๒
5 เม.ย.53 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ฉบับที่ ๒
5 เม.ย.53 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัย ฉบับที่ ๒
5 เม.ย.53 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ฉบับที่ ๒
18 มี.ค.53 กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ดำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี และตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2553
  กฎหมายอสังหาฯ ทั้งหมด
   
 
 
 
อบรมหลักสูตร REIC Real Estate Certification Program รุ่นที่ 1 การใช้ข้อมูลเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วันที่ 25-27 ตุลาคม 2554
ท่านละ 9,800 บาท (รวมค่าอาหารกลางวันและคอฟฟี่เบรก) พิเศษ หน่วยงานใดสมัคร 3 ท่าน ท่านที่ 3 จ่ายเพียงครึ่งราคา สมัครและชำระเงินภายใน 15 ตุลาคม 2554 รับของสมมนาคุณฟรี
  แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 
ติดตาม reic.or.th บน Social Networks ที่นี่
ติดตาม facebook (Social Networks) ของ reic.or.th คลิกที่นี่ http://www.facebook.com/REICFan ติดตาม Twitter (Social Networks) ของ reic.or.th คลิกที่นี่ http://twitter.com/REICFan
facebook twitter
  ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
 

กำหนดการเผยแพร่ข้อมูล
ปรับปรุงล่าสุด 14 ต.ค.54

14 ต.ค.54
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ส.ค.54
- ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ส.ค.54
การโอนกรรมสิทธิ์ ส.ค.54
- ที่อยู่อาศัย
- อาคารสำนักงาน
- ศูนย์การค้า
- โรงแรม-รีสอร์ท
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ที่ดินเปล่า
12 ต.ค.54
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ก.ย.54 และ Q3/54
11 ต.ค. 54
- อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ก.ย.54
5 ต.ค.54
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI) Q3/54
- ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) Q3/54
28 ก.ย.54
- ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ Q2/54
19 ก.ย.54
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ก.ค.54
ข้อมูล ใบอนุญาตก่อสร้าง Q2/54

- ที่อยู่อาศัยแนวราบ
- ที่อยู่อาศัยอาคารสูง
- อาคารสำนักงาน
- เพื่อการพาณิชย์
- เพื่อการโรงแรม
- เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
29 ส.ค.54
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ(กคช) Q2/54
24 ส.ค.54
- สินเชื่อทิ่อยู่อาศัย Q2/54
- สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง Q2/54
- หุ้นกู้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มิ.ย.54, Q2/54
16 ส.ค.54
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ Q2/54
11 ส.ค.54
- ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน Q2/54
10 ส.ค. 54
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน Q2/54
การโอนกรรมสิทธิ์ Q2/54
- ที่อยู่อาศัย
- อาคารสำนักงาน
- ศูนย์การค้า
- โรงแรม-รีสอร์ท
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ที่ดินเปล่า
28 ก.ค.54
- ข้อมูลสนามกอล์ฟ Q2/54
- รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสนามกอล์ฟ Q2/54
11 ก.ค.54
- ที่อยู่อาศัย ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน (BOI) Q2/54
16 มิ.ย.54
- ดัชนีราคาห้องชุด H1/54
14 มิ.ย.54
- ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ H1/54
9 มิ.ย.54
- จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย Q1/54
   โดย กรมการท่องเที่ยว
26 พ.ค.54
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ ปี 53
31 มี.ค.54
ประชากรและครัวเรือน ปี 53

- จำนวนที่อยู่อาศัยสะสม ทั่วประเทศ
- ข้อมูลประชากร ทั่วประเทศ
- จำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน
29 มี.ค.54
- ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ปี 53
25 มี.ค.54
ข้อมูล ใบอนุญาตก่อสร้าง ปี 53
- ที่อยู่อาศัยแนวราบ
- ที่อยู่อาศัยอาคารสูง
- อาคารสำนักงาน
- เพื่อการพาณิชย์
- เพื่อการโรงแรม
- เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน
9 มี.ค.54
- ข้อมูล โรงแรม-รีสอร์ท Q4/53 และปี 53
   โดย กรมการท่องเที่ยว
24 ก.พ.54
- ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ปี 53
- สินเชื่อทิ่อยู่อาศัย ปี 53
- สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คงค้าง ปี 53
- หุ้นกู้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 53
17 ก.พ.54
- โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ(กคช) ปี 53
11 ก.พ.54
- ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน ปี 53
การโอนกรรมสิทธิ์ ปี 53
- ที่อยู่อาศัย
- อาคารสำนักงาน
- ศูนย์การค้า
- โรงแรม-รีสอร์ท
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ที่ดินเปล่า
27 ม.ค.54
- ข้อมูลสนามกอล์ฟ ปี 53
- รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสนามกอล์ฟ ปี 53
19 ม.ค.54
- ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ปี 53
17 ม.ค.54
- ที่อยู่อาศัย ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 53

4 มิ.ย.52
- ราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี 2551-2554

กำหนดการประชุมพิจารณาดอกเบี้ย ปี 2011
(พ.ศ.2554) ผลการประชุม FOMC 21 ก.ย.54

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด


 
 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณกนกวรรณ กังวาน โทร 02-202-1768)