พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รายการที่ 1 ถึง 16 จากทั้งหมด 16 รายการ
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ฉบับที่ ๘) ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ฉบับที่ ๘) (126 KB)
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๑๙) ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ ๑๙)(140 KB)
พ.ร.ฎ.เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป พ.ร.ฎ.เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติแผ่นดินสำหรับพลเมืองในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป (113 KB)
พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรม พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรม [update 01/12/45] (117 KB)
ระเบียบนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 127 ระเบียบนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 127 (68 KB)
กฎกระทรวง(2525)ตามกฎหมายการนิคม กฎกระทรวง(2525)ตามกฎหมายการนิคม (45 KB)
กฎกระทรวงฉบับที่2(2539)ตามกฎหมายการนิคม กฎกระทรวงฉบับที่2(2539)ตามกฎหมายการนิคม (60 KB)
ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 100 ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 100 (72 KB)
ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 108 ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 108 (62 KB)
ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 97 ข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 97 (61 KB)
ประกาศคณะกรรมการหลักเกณฑ์การร่วมดำเนินงาน(2544) ประกาศคณะกรรมการหลักเกณฑ์การร่วมดำเนินงาน(2544) (58 KB)
ประกาศคณะกรรมการหลักเกณฑ์การพัฒนาพื้นที่ ประกาศคณะกรรมการหลักเกณฑ์การพัฒนาพื้นที่ (60 KB)
ประกาศคณะกรรมการนิคมการร่วมดำเนินงานกับบุตตลอื่นในการตั้งนิคมอุตสาหกรรม ประกาศคณะกรรมการนิคมการร่วมดำเนินงานกับบุตตลอื่นในการตั้งนิคมอุตสาหกรรม (58 KB)
ประกาศนิคมอุตสาหกรรมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน ประกาศนิคมอุตสาหกรรมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน (67 KB)
ประกาศนิคมอุตสาหกรรมการกำจัดสิ่งปฏิกูล ประกาศนิคมอุตสาหกรรมการกำจัดสิ่งปฏิกูล (66 KB)
ประกาศนิคมอุตสาหกรรมการปล่อยมลสารทางปล่อง ประกาศนิคมอุตสาหกรรมการปล่อยมลสารทางปล่อง (54 KB)