พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่
รายการที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5 รายการ
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 [update 01/12/45] (192 KB)
กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลจ้าว กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลจ้าว (70 KB)
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 112 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 112 (48 KB)
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 364 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 364 (56 KB)
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำดภอและตำบลบางแห่ง พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำดภอและตำบลบางแห่ง (68 KB)