ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

English | ไทย  
สมาชิก :  
    เทปรายการวิทยุรับฟังเทปรายการ "เก็บข่าวมาเล่า" ช่วง เปิดสายสัมภาษณ์ผู้บริหารของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 11.30 น. FM 102 MHz. คลื่นคนทำงาน

 
 เทปรายการประจำเดือน ธันวาคม 2556

วันที่
ออกอากาศ
เรื่อง คลิกฟัง
6 ธ.ค.56
วิทยากร
ผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ประเด็น :

ประชาสัมพันธ์ข่าวธอส ตั้งเป้าสินเชื่อปีหน้า1.3 ล้าน เล็งลดดอกเบี้ย เน้นปล่อยกู้รายย่อยสาขาต่างจังหวัด

เทปรายการวิทยุ เก็บข่าวมาเล่า FM 102 MHz. ประจำวันที่ 06 ธันวาคม 2556
13 ธ.ค.56
วิทยากร
ผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ประเด็น : ประชาสัมพันธ์ข่าวภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เทปรายการวิทยุ เก็บข่าวมาเล่า FM 102 MHz. ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2556
20 ธ.ค.56
วิทยากร
คุณสัมมา คีตสิน
ประเด็น : สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ภาคเหนือ
เทปรายการวิทยุ เก็บข่าวมาเล่า FM 102 MHz. ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2556
27 ธ.ค.56
วิทยากร
ผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ประเด็น : ประชาสัมพันธ์นำวิธีการปฎิบัติในการชำระหนี้ที่อยู่อาศัยผ่านตัวแทน
เทปรายการวิทยุ เก็บข่าวมาเล่า FM 102 MHz. ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2556


ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)