ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

English | ไทย  
สมาชิก :  
    สมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์ www.reic.or.th


เลือกประเภทสมาชิก * คือข้อมูลที่ต้องป้อน
1.บุคคลทั่วไป *ชื่อ  *นามสกุล
  *อายุ
*เกิดวันที่ เพศ ชาย หญิง
*การศึกษา :
*อาชีพ  
  อาชีพอื่นๆ
*เบอร์โทรศัพท์
  หน่วยงาน/บริษัท(ถ้ามี)
 
หรือ  
2.นิติบุคคล *ชื่อหน่วยงาน/บริษัท    
  *ประเภทธุรกิจ 
*ที่อยู่
* รหัสไปรษณีย์
*เบอร์โทรศัพท์
  เบอร์โทรสาร
  เว็บไซด์ 
*ชื่อ  *นามสกุล (ผู้ลงทะเบียน)
 
*การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อ

*อีเมล (ใช้เป็น UserID)
*รหัสผ่าน (Password)
*รหัสผ่านอีกครั้ง

(เพื่อส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ท่าน)

ขอเชิญทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ www.reic.or.th ร่วมสมัครสมาชิก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด ท่านสามารถรับสิทธิต่างๆ จากทางศูนย์ข้อมูลฯ ในการเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งประโยชน์อื่นๆ ที่ทางศูนย์ข้อมูลฯ จะจัดให้มีขึ้นในแต่ละโอกาส โดยสมาชิกศูนย์ข้อมูลฯ และได้รับสิทธ ิประโยชน์ ต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 1. มีสิทธิเข้าดูข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • ดัชนีของ REIC ได้แก่ ดัชนีศักยภาพในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย, ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย เป็นต้น
  • ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 7 Sectors ได้แก่ ที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้า,
   โรงแรม – รีสอร์ท, อุตสาหกรรม, สนามกอล์ฟ, ที่ดิน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • รายงานวิจัยต่างๆ และ บทความวิชาการที่น่าสนใจ ของศูนย์ข้อมูลฯ
  • ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ทั้งเศรษฐกิจการคลัง- การเงิน ประชากรและครัวเรือน อาทิเช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ข้อมูลประชากรทั่วประเทศ จำนวนประชากรเฉลี่ยต่อครัวเรือน เป็นต้น
  • กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งให้อยู่ในรูปแบบ 7 Sectors
 2. รับข่าวสารต่าง ๆ update ล่าสุด เกี่ยวกับข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ส่งตรงถึงคุณทาง E-mail
 3. สิทธิ ประโยชน์ อื่น ๆ ตามที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะได้กำหนดขึ้นในอนาคต
 
ขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก
 1. กรอกแบบฟอร์ม ลงทะเบียนผู้ใช้ข้อมูลใหม่ โดยสมัครจากหน้าเว็บศูนย์ข้อมูลฯ โดยเลือก ประเภทสมาชิกที่ต้องการสมัคร และกรอกตามรายละเอียดที่กำหนด โดยเครื่องหมาย * คือ ข้อมูลที่จำเป็นต้องป้อน
 2. อีเมล : ที่ใช้กรอกข้อมูล ต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริง (เพื่อใช้ส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ท่าน)
 3. รหัสผ่าน :
  • รหัสผ่านความยาวไม่เกิน 6 ตัวอักษร
  • รหัสผ่านของคุณต้องไม่มี ช่องว่างหรือตัวอักษรอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
  • ควรเป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C), ตัวพิมพ์เล็ก (เช่น a, b, c), ตัวเลข (เช่น 1, 2, 3) เป็นต้น
 4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม ส่งข้อมูล ระบบจะส่งอีเมลไปหาท่าน เพื่อให้ท่านยืนยันการเป็นสมาชิกกับเรา พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ใช้(อีเมล) และรหัสผ่าน สำหรับการอ้างอิงในการใช้สิทธิที่กำหนด
 5. หากท่านที่สมัครสมาชิกมาแล้ว และไม่ได้รับการติดต่อ กลับทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ แสดงว่า อาจมีข้อผิดพลาด บางประการ ขอความกรุณาท่านแจ้งกลับมาทางอีเมล: webmaster@reic.or.th เพื่อทางศูนย์ข้อมูลฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับท่านต่อไป
 

ลืมรหัสผ่านสมาชิก

ในกรณีคุณลืมรหัสผ่าน หลังจากที่ได้เคยยืนยันการเป็นสมาชิกกับศูนย์ข้อมูลฯ แล้ว เพียงคุณคลิกในหัวข้อ ลืมรหัสผ่าน พิมพ์อีเมลของคุณที่ใช้สมัครสมาชิก ในช่อง ชื่อผู้ใช้(อีเมล)  จากนั้นคลิกปุ่ม Submit คุณจะได้รับรหัสผ่านใหม่ทาง
อีเมลของคุณ.

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์:0 2202 1768  โทรสาร:0 2643 1252
แนะนำหรือพบปัญหาทางเทคนิคในเว็บไซต์กรุณาติดต่อ webmaster@reic.or.th
สอบถามปัญหาด้านข้อมูลกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล (คุณวาทินี ชุณหโสภาค โทร 02-202-1768)