REIC Shop
REIC Shop
ใบรายการสินค้าและบริการของ REIC
เลือกหมวดสินค้า
เลือกหมวดสินค้า
เลือกหมวดสินค้า
หน้าแรก REIC Shop English | Thai    

        ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ลงพื้นที่สำรวจจำนวนโครงการอสังหาริทรัพย์ที่ยังเปิดขายอยู่ในตลาด โดยสำรวจครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ที่มีแนวโน้มทางการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อข้อมูลทั้งจังหวัดหรือเลือกเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการศึกษาได้ โดยข้อมูลที่จะได้รับจะประกอบด้วย แผนที่ตั้ง และรายละเอียดของโครงการ

ติดต่อ : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677

รายชื่อจังหวัดที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทำการสำรวจ ปี 2552 -2558

รายชื่อจังหวัด
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
รวมจังหวัด
14
12
12
18
12
29
28
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 
ปทุมธานี  
นนทบุรี
สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร  
นครปฐม  
ภาคกลาง
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
ภาคเหนือ
เชียงใหม่  
เชียงราย
พิษณุโลก
ตาก 
กำแพงเพชร
นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา 
ขอนแก่น
อุบลราชธานี
อุดรธานี 
มหาสารคาม
ภาคตะวันออก 
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี 
ระยอง
ภาคใต้
เพชรบุรี (ชะอำ)
เพชรบุรี (เมือง)
ประจวบคิริขันธ์ (หัวหิน)
ประจวบคิริขันธ์ (ปราณบุรี)
ประจวบคิริขันธ์ (เมือง)
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ภูเก็ต
สุราษฎธานี (เกาะสมุย)
สุราษฎธานี            

ติดต่อ : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677

ใบรายการสินค้าทั้งหมด

 

 

  Copyright 2008 © REIC Shop , All Rights Reserved.