REIC Shop
REIC Shop
ใบรายการสินค้าและบริการของ REIC
เลือกหมวดสินค้า
เลือกหมวดสินค้า
เลือกหมวดสินค้า
หน้าแรก REIC Shop English | Thai   

Slide 1
Slide 2
Slide 3

 

รายละเอียด วารสารศูนย์ข้อมูลฯ ฉบับที่ 43
วารสาร REIC รายไตรมาส
ฉบับที่ 43 ปีที่ 12 เม.ย.-มิ.ย. 2560
- สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส 1 ปี 2560
- โครงการความร่วมมือการจัดทำข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลฯ ร่วมกับผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย
- ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ปี 2560
eBooks วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ฉบับที่ 43 (ฉบับย่อ)
ราคาปกติ: 150 บาท
สั่งซื้อ   ดูรายละเอียด

รายละเอียด REIC Directory 2015 ทำเนียบรายชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย กทม.-ปริมณฑล ปี 2558
REIC Directory
ทำเนียบรายชื่อผู้ประกอบการพัฒนาโครงการ ที่อยู่อาศัยกทม.-ปริมณฑล
ราคาปกติ: 1,000 บาท
สั่งซื้อ   ดูรายละเอียด

รายละเอียด ข้อมูลรายโครงการพร้อมขาย
ข้อมูลรายโครงการพร้อมขาย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ลงพื้นที่สำรวจจำนวนโครงการอสังหาริทรัพย์ที่ยังเปิดขายอยู่ในตลาด โดยสำรวจครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ
ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อข้อมูลทั้งจังหวัดหรือเลือกเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการศึกษาได้
ติดต่อสอบถาม : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677
ดูรายละเอียด

รายละเอียด เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง ปี  2559
เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง
สัมมนา “อสังหาริมทรัพย์ไทยและCLMV”
ราคาปกติ: 5,000 บาท
สั่งซื้อ   ดูรายละเอียด

รายละเอียด รายงานผลการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ปี 2556 บ้านจัดสรรและอาคารชุด กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
รายงานผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย
ปี 2556
บ้านจัดสรรและอาคารชุด กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
ราคาปกติ: 5,000 บาท
สั่งซื้อ   ดูรายละเอียด

รายละเอียด สมัครสมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์ www.reic.or.th
สมัครสมาชิกผู้ใช้ข้อมูลเว็บไซต์ www.reic.or.th
สมาชิกพิเศษพร้อมข้อมูลรายพื้นที่
ราคาปกติ: 10,000 บาทต่อปี
สั่งซื้อ   ดูรายละเอียด

รายงานข้อมูล โครงการอาคารชุดเปิดใหม่ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
รายงานข้อมูล
โครงการอาคารชุดเปิดใหม่ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
สมาชิกรายปี จากราคา 21,600 บาท เหลือเพียง 17,000 บาท
สมาชิกราย 6 เดือน จากราคา 10,800 บาท เหลือเพียง 9,000 บาท
ดูรายละเอียด

รายละเอียดอัตราค่าโฆษณาในวารสาร REIC
อัตราค่าโฆษณาในวารสาร REIC
4 สี ปกหลังนอก
เต็มหน้า (A4)
ติดต่อ:ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล
โทร. 0-2645-9676
ดูรายละเอียด

อัตราค่าโฆษณาในเว็บไซต์ REIC
Banner 3 ขนาด
8 ตำแหน่ง
ติดต่อ:ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล
โทร. 0-2645-9676
ดูรายละเอียด

รายละเอียด วารสารศูนย์ข้อมูลฯ ฉบับที่ 13
อัตราค่าโฆษณาในเว็บไซต์ ClickThaiHome
Banner 3 ขนาด
24 ตำแหน่ง
ติดต่อ:ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูล
โทร. 0-2645-9676
ดูรายละเอียด
 
 
 

  Copyright 2008 © REIC Shop , All Rights Reserved.