Loading

กทม.ลุยรื้อบ้านริมเจ้าพระยาตั้งเป้า 309หลัง เสร็จปีหน้า

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2559
กทม.ลุยรื้อบ้านริมเจ้าพระยาตั้งเป้า 309หลัง เสร็จปีหน้า

กทม.ประเดิมรื้อบ้าน 40 หลัง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป้าหมาย 309 หลังใน 12 ชุมชน ตั้งเป้าเสร็จปี 2560

วานนี้ (21 พ.ย.) ศาลเจ้าแม่ทับทิมเขตดุสิต ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ร่วมลงพื้นที่ชี้แจงชุมชนในโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยนายศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการ กองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา กทม. เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยา ระยะทางยาวสองฝั่งรวม 14 กิโลเมตร จะมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ต้องย้ายออกจากพื้นที่ 12 ชุมชน 309 ครัวเรือน  ชุมชนดังกล่าวถือเป็นชุมชน ที่ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยใน แม่น้ำเจ้าพระยาต้องรื้อย้ายออกจากพื้นที่ทั้งหมด โดยกทม. มีกำหนดการรื้อย้ายให้เสร็จสิ้นภายในปี 2560  อย่างไรก็ตามกทม.ได้เสนอรัฐบาลเพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นเงินช่วยเหลือครัวเรือนต่างๆ โดยวางกรอบวงเงินช่วยเหลือชุมชนไว้ที่ 490 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติในหลักการ

จากนั้น จะลงพื้นที่เพื่อพิจารณาสภาพบ้านแต่ละครัวเรือนและ คำนวณเงินช่วยเหลือ โดยจะเริ่มจัดสรรเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ ต้นปี 2560 เป็นต้นไป โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือเงินค่ารื้อถอน เงิน ค่าขนย้าย และเงินชดเชยการ สูญเสียรายได้

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานออกแบบสำนักการโยธา กทม. เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการจะเริ่มฝั่งธนบุรีก่อน เนื่องจากมีชุมชนรุกริมน้ำเพียง 1 ชุมชนคือชุมชนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ซึ่งอยู่ระหว่างการรื้อย้าย ทั้งนี้การก่อสร้างในฝั่งธนบุรีจะแบ่งเนื้องานออกเป็น 2 ส่วนคือตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 7 ถึงคลองบางพลัด และส่วนคลองบางพลัดถึงสะพานปิ่นเกล้า ซึ่ง ตามแผนงานคาดว่า จะสามารถหาผู้รับจ้างและเริ่มการก่อสร้างได้ในเดือนมิ.ย.2560 จากนั้นจึงดำเนินการ ฝั่งพระนคร

นายจีรศักดิ์ พูลสง ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา และจัดที่อยู่อาศัยให้กับผู้ได้รับ ผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พอช.กล่าวว่า พอช.มีแนวทางในการจัดหาที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้ครัวเรือนทั้ง 309 ครัวเรือนคือ 1.ย้ายไปอยู่ในบ้านเอื้ออาทรในอ.นครชัยศรีจ.นครปฐม 2.จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างชุมชนแห่งใหม่ 3.เช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย และ 4.จัดสรรเงินชดเชยเพื่อไปจัดหาที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 40 ครัวเรือนย้ายไป ที่อยู่อาศัยใหม่เรียบร้อยแล้ว

จะเริ่มจัดสรรเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ต้นปี2560 โดยแบ่งเป็น3ส่วน

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ