Loading

รื้อสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ธนารักษ์ พบช่องโหว่เอกชนเสือนอนกิน

วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2559
รื้อสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ธนารักษ์ พบช่องโหว่เอกชนเสือนอนกิน

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะเข้าไปตรวจสอบสัญญาการเช่าที่ดินเดิมระหว่างกรมธนารักษ์กับเอกชน ที่เช่าที่เพื่อการพาณิชย์ โดยพบว่าที่ผ่านมา สัญญาการเช่าที่ราชพัสดุหละหลวมมาก ซึ่งมีสาเหตุหลัก 2 ประการคือ 1.ราคาค่าเช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2527 และยังมีราคาต่ำกว่าท้องตลาดหลายเท่าตัว และ 2.สัญญาเช่าที่กรมธนารักษ์ทำกับภาคเอกชนระบุว่า สัญญาเช่าจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีการอาศัยช่องโหว่นี้ โดยไม่ยอมก่อสร้างโครงการให้เสร็จสิ้น เช่น อ้างว่ากำลังก่อสร้างท่อระบายน้ำ หรือยังไม่ได้ทาสีอาคาร แต่ในระหว่างนั้นก็เปิดธุรกิจค้าขายตามปกติทำให้สัญญาที่ตกลงเอาไว้ 20 ปี ก่อสร้างเสร็จ 10 ปี สัญญาก็กลายเป็น 30 ปีโดยปริยาย

 ในช่วงที่ผ่านมากรมธนารักษ์ได้สั่งเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศไปสำรวจสัญญาที่ทำเอาไว้กับภาคเอกชน ทั้งหมด ซึ่งมีประมาณ 100,000 สัญญาในจำนวนนี้เป็นสัญญาที่ทำเอาไว้กับรัฐวิสาหกิจ 30-40 สัญญาที่เหลือทั้งหมดเป็นสัญญาเพื่อเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัยและการเกษตร โดยคาดว่าภายในสิ้นเดือน ก.พ.นี้ ผลการสำรวจจะเสร็จสิ้น หลังจากนั้นกรมธนารักษ์ก็จะออกประกาศแก้ไขเนื้อหาสาระของสัญญาใหม่ โดยสัญญาเดิมที่ยังมีผลผูกพันจะไม่เข้าแตะต้อง แต่หากต่อสัญญาใหม่จะให้เริ่มนับสัญญาเช่าตั้งแต่วันทำสัญญา จะไม่ระบุว่าสัญญาจะเริ่มต้นเมื่อโครงการเสร็จ

ส่วนการเพิ่มค่าเช่าที่ดินใหม่นั้น จะสำรวจค่าเช่าใหม่ทั่วประเทศ โดยค่าเช่าเพื่อการพาณิชย์จะต้องปรับขึ้นเพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุดเช่น ที่ราชพัสดุที่มีการเช่าทำตลาดสด กรมธนารักษ์คิดเพียงตารางวาละ 2.50 บาทต่อปี แต่ในความเป็นจริง เจ้าตลาดคิดค่าเช่ากับผู้ค้าเป็นทอดที่ 2 วันละ 100-200 บาท และยังคิดค่าเซ้งแผงเป็นรายปีอีกด้วย ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ หากดำเนินการได้ก็จะเพิ่มรายได้ให้แก่กรมธนารักษ์อีกประมาณ 25% หรือเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท จากปัจจุบันจัดเก็บได้ 4,000 บาทจะเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ