Loading

คลังเร่ง บ้านคนจน ให้จบก่อนปีใหม่

วันที่ : 9 ธันวาคม 2558
คลังเร่ง บ้านคนจน ให้จบก่อนปีใหม่

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และกรมธนารักษ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะลงพื้นที่จริงที่จะดำเนินโครงการบ้านคนจน เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดก่อนสิ้นปีนี้ จากการหารือล่าสุดพบว่า ข้อเสนอระหว่างผู้ประกอบการเอกชนกับกระทรวงการคลังยังเห็นไม่ตรงกัน เช่น เรื่องขนาดที่อยู่อาศัย การเช่าที่ราชพัสดุในลักษณะสัญญาเช่าและทำเลที่ตั้งโครงการ โดยรูปแบบโครงการนั้นเอกชนได้ออกแบบที่พักอาศัย 2 ลักษณะคือ คอนโดมิเนียมและบ้านแถว ไม่มีโครงการบ้านเดี่ยว เพราะใช้ขนาดพื้นที่มากและค่าก่อสร้างแพง การหารือยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน จำเป็นต้องลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการ โดยเฉพาะค่าก่อสร้าง ซึ่งเบื้องต้นที่กำหนดราคาบ้านคนจนไม่เกิน 500,000 บาทต่อยูนิต ต้องปรับเพิ่มไม่เกิน 600,000 บาทต่อยูนิต ทำให้กระทรวงการคลังต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่า ราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับรายได้ของคนที่หาเช้ากินค่ำและคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอหรือไม่

นายสมชัย กล่าวต่อว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการ โดยเบื้องต้น กำหนดว่าค่าผ่อนบ้านแต่ละเดือนต้องไม่เกิน 3,000 บาท เพื่อให้คนที่มีรายได้ระดับ 10,000 บาทต่อเดือนสามารถผ่อนชำระได้ แต่ทางผู้ประกอบการเอกชนเสนอว่า กระทรวงการคลังควรมีมาตรการเพิ่มเติม เพราะคนที่มีรายได้ 10,000 บาท อาจผ่อนส่งบ้านได้ในระยะหนึ่ง แต่เมื่อผ่านพ้นไป 2-3 ปีอาจผ่อนส่งไม่ไหว เนื่องจากเจ็บป่วยหรือรายได้ลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่างวดในแต่ละเดือน ได้สั่งให้ สศค.ไปศึกษาเพิ่มว่าควรมีมาตรการพิเศษ เช่น การจ้างคนที่ผ่อนส่งบ้านไปทำงานในลักษณะของจิตอาสา หรือกิจกรรมบางอย่างที่ไม่มีคนทำหรือขาดแคลนแรงงาน เช่น สอนพิเศษคนพิการ เป็นต้น เพื่อนำรายได้พิเศษหักเป็นค่าผ่อนส่งบ้าน เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ