Loading

บิ๊กจิน-อุ๋ยนั่งหัวโต๊ะเร่งดัน5เขตศก.พิเศษ

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2557
บิ๊กจิน-อุ๋ยนั่งหัวโต๊ะเร่งดัน5เขตศก.พิเศษ

            คมนาคมและสนข.ใส่เกียร์เดินหน้า 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เตรียมชง ครม.ตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ดูแลด้านโลจิสติกส์ และบูรณาการโครงสร้างพื้นฐาน ชุดแรกด้านระบบโลจิสติกส์มี "พล.อ.อ.ประจิน" นั่งหัวโต๊ะ ขณะที่หม่อม อุ๋ยดูเรื่องการบูรณาการด้านงบประมาณ ยันเฟสแรกแจ้งเกิดไม่เกินปี 59 รับเปิดเออีซี ด้านหอการค้า 5 จังหวัดยกเรื่องด่วน ยันต้องเร่งพัฒนาอีกอื้อ

จากกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(กนพ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 5 พื้นที่จังหวัดชายแดน (ตาก มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว ตราด) ให้มีผลในทางปฏิบัติในเดือนธันวาคม 2557 โดยได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานฯ ปี 2558-2559 ตั้งเป้าวันที่ 1 มกราคม 2558 จะเป็นจุดเริ่มต้นโครงการนั้น

ชงตั้งกก.อีก 2 ชกดับเฟสแรก

ล่าสุดนายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภา พัฒน์ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการด้านโลจิสติกส์ครอบคลุมทั่วประเทศ มีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และมีสนข.เป็นฝ่ายเลขานุการ ส่วนคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีจังหวัดตาก สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา และตราด  จะมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีสภาพัฒน์เป็นเลขานุการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) ที่จำเป็นเร่งด่วน ลงในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะรวมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ด้วย นอกเหนือจากโครงข่ายถนน สะพาน สนามบิน รถไฟ ฯลฯ ซึ่งหนวยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษเฟสแรกเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ในขณะที่คณะกรรมการด้านโลจิสติกส์ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ก็จะดูแลระบบโครงข่ายรวมทั้งประเทศและโครงข่ายที่จะเชื่อมโยงลง 5 เขตพิเศษดังกล่าวในงบประมาณปี 2559

จ่อลงอีก 3.79 หมื่นล.ปีงบ 59

ต่อเรื่องนี้นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม  กล่าวว่า  สำหรับงบประมาณปี 2559 ที่จะพิจารณาลงในพื้นที่ 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  เช่น จังหวัดตาก โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี) วงเงิน 3.6 พันล้านบาท ไม่รวมงบเวนคืนที่ดิน โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 สายตาก-แม่สอด 4 ช่องจราจร วงเงิน 1.4 พันล้านบาท โครงการขยายสนามบินแม่สอด วงเงินกว่า 1 พันล้านบาท ไม่รวมงบเวนคืนอีก 200 ล้านบาท จังหวัดมุกดาหารโครงการก่อสร้างถนนสายขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร ระยะทาง 112  กิโลเมตร ขนาด 4 ช่องจราจร วงเงิน 5 พันล้านบาท

ส่วนจังหวัดสงขลาจะมีโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) สายสะเดา-หาดใหญ่ มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณหน้าด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 52 กิโลเมตร วงเงิน 2.39 หมื่นล้านบาท  ส่วนจังหวัดสระแก้ว จะมีโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 อำเภอวัฒนานคร งบกว่า 3 พันล้านบาท โครงการก่อสร้างด่านศุลกากร 7 ด่าน นอกจากนี้จะมีโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา เป็นต้น

ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือไปยังสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ให้เร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างพิจารณาและโครงการที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ขออนุญาตทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอให้รวดเร็วขึ้น และมีนโยบายให้แต่ละหนาวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมของโครงการให้เรียบ ร้อยรัดกุมก่อนเข้าพิจารณาอีไอเอด้วยเช่นกัน เช่น รถไฟ มอเตอร์เวย์ รวมถึงโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ทั้งนี้การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 5 จังหวัด พร้อมโครงข่ายเชื่อมต่อ เฟสแรกจะต้องแล้วเสร็จไม่เกินปี 2559 ให้ทันการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ช่วงปลายปี 2558

หอการค้า 5 จ.แจงความพร้อม

ด้านความพร้อมของ 5 จังหวัดในการรองรับการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบว่าในแต่ละพื้นที่มีความพร้อมที่แตกต่างกัน โดยนายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ในภาพรวมของจังหวัดค่อนข้างมีความพร้อมในการรองรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ยังต้องมีการพัฒนาอีกหลายด้านรองรับ เช่น การออกแบบอาคารสร้างสนามบิน ซึ่งจะอยู่กึ่งกลางของ 3 จังหวัด ประกอบด้วย มุกดาหาร-ยโสธร และอำนาจเจริญเพื่อใช้งานร่วมกัน การสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อขอนแก่น-มหาสารคามร้อยเอ็ด-ยโสธร-มุกดาหาร-นครพนม, การสร้างถนน 4 เลนจากมุกดาหารไปร้อยเอ็ดที่ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 80 กิโลเมตร, การสร้างสถานีขนส่งสินค้าที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องที่ตั้ง ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์ต่อเนื่องยังไม่สามารถตัดสินใจลงทุนได้ เป็นต้น

อย่างไรก็ดีขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการรายใหญ่จากส่วนกลางได้เข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมลงทุนในมุกดาหารแล้วหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มทุนปราสาททองโอสถ ซึ่งเป็นกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มนายวิชัย ทองแตงจากโรงพยาบาลเปาโล นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเซ็นทรัล  รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ

"ทางจังหวัดยังได้เตรียมที่จะไปเดินสายโรดโชว์เชิญชวนนักลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านให้เข้ามาลงทุนเพื่อรับสิทธิพิเศษในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้น โดยประเทศแรกๆ ที่จะไปมีมาเลเซีย ลาว เวียดนาม ที่ให้ความสนใจลงทุนด้านโลจิสติกส์ค่อนข้างมาก แต่สิ่งที่ห่วงคือราคาที่ดินในพื้นที่ค่อนข้างปรับตัวสูงขึ้นมาก เช่น จากไร่ละ 3 แสน 5 แสนเพิ่มเป็นไร่ละ 3-4 ล้านบาท ทำให้ไม่ดึงดูดนักลงทุน"

ตากจี้เร่งคลอดผังเมือง

สอดรับกับนายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ที่ระบุว่าจังหวัดมีโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยเฉพาะเรื่องผังเมืองซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร แต่การลงทุนในพื้นที่ในขณะนี้ยังมีอย่างต่อเนื่องเพราะนักลงทุนเองก็เข้าไปลงทุนอยู่แล้วโดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ส่งผลให้ราคาที่ดินปรับสูงขึ้นอย่างนาตกใจ เช่นจากข้อมูลเดิมราคาที่ดินอยู่ที่ไร่ละ 3-4 ล้านบาท กลายเป็นไร่ละ 17 ล้านบาท ในพื้นที่สายหลัก และในอนาคตอาจปรับขึ้นอีกหลายเท่าตัวหากมีความต้องการสูง

"อยากให้เร่งการก่อสร้างสะพานแม่สอด-เมียวดีแห่งที่ 2 ให้แล้วเสร็จ หากปีหน้าแล้วเสร็จการค้าชายแดนด้านนี้จะแตะถึงแสนล้านบาทใน 2 ปี จากปีนี้คาดมีมูลค่า 6 หมื่นล้าน"

สงขลาเร่งดิวตี้ฟรีโซน

เช่นเดียวกับนายสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่าภาพรวมในพื้นที่ยังไม่คึกคักมากนักกับการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะกว่า 20 ปีแล้วที่ภาครัฐไม่เคยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมในพื้นที่ สำหรับที่เห็นเป็นเรื่องเร่งด่วนในขณะนี้คือการขยายด่านศุลกากรสะเดาเชื่อมกับมาเลเซีย จากด่านมีความแออัดมาก แม้ว่าจะมีการขยายไปแล้วกว่า 20 ไร่ ก็ไม่เพียงพอ ซึ่งเป้าหมายคือ 400 ไร่ 2. การเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้า ประปา มอเตอร์เวย์ ที่ยังมีความล่าช้า การขอจัดตั้งเขตปลอดภาษีหรือดิวตี้ฟรีโซน เพื่อดึงดูดการลงทุน เป็นต้น

"มีนักลงทุนจากอินโดนีเซีย จีน อินเดีย ได้มาหาเราเพื่อขอคำแนะนำในการลงทุน ซึ่งก็เสนอไปด้วยว่าจังหวัดกำลังจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเขาเองก็ยินดี ส่วนนักลงทุนจากส่วนกลางของไทยก็มีกลุ่มเซ็นทรัล และกลุ่มแสนสิริที่มาลงทุนด้านคอนโดมิเนียม"

ตราด-สระแก้วรอความชัดเจน

ขณะที่นายสุมิตร เขียวขจี  ประ ธานหอการค้าจังหวัดตราด กล่าวว่า ทางจังหวัดยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมากนัก คนในพื้นที่ก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไรแต่จะมองในกรอบใหญ่ของเออีซีมากกว่า เพราะว่าทางรัฐบาลเองเพิ่งมีการประกาศให้จังหวัดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ใน 3 ตำบล ของอำเภอคลองใหญ่ และในวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางหอฯได้มีการประชุมกับหนาวยงานราชการ การท่องเที่ยว  ในการกำหนดทิศทางการเป็นเขตเศรษฐกิจ ซึ่งมีทั้งที่เห็นตรงกันและเพิ่มเติม เช่น การวางเป้าหมายจังหวัดให้เป็นศูนย์การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เช่นเดียวกับนายบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า สระแก้วยังไม่ได้เตรียมพร้อมในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการลงทุนว่ารัฐบาลจะเดินหน้าอย่างไร แต่ราคาที่ดินเองก็มีการปรับตัวขึ้นไปแล้ว เช่นจากเดิมไร่ละ 2 หมื่นบาท ก็ขยับไปไร่ละ 2 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ