Loading

แนะรัฐศึกษาคอนโดคนจน เกรงสร้างปัญหาในอนาคต

วันที่ : 30 มิถุนายน 2558
แนะรัฐศึกษาคอนโดคนจน เกรงสร้างปัญหาในอนาคต

นายนณริฎ พิศลยบุตร นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ เปิดเผยว่า การจัดหาที่อยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียมราคาถูกใกล้แนวรถไฟฟ้า หรือระบบขนส่งมวลชน ตามแนวคิดของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แม้จะเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่เหมาะสำหรับคนจนที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง รัฐเองต้องศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจน เพื่อให้โครงการเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะที่อยู่อาศัยในรูปแบบนี้ อาจไม่เหมาะกับกลุ่มคนจนที่อยู่ในชุมชนแออัด ที่ชินกับการอยู่ในที่อาศัยในแนวราบ และสอดคล้องกับอาชีพและวิถีชีวิตมากกว่า

ทั้งนี้ในกรณีที่ภาครัฐต้องการจะแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย สำหรับคนจนในชุมชนแออัด ควรอาศัยกลไก การมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนกว่า การสร้างที่อยู่อาศัยแนวดิ่ง ที่ไม่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้โดยตรง เพราะนอกจากจะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนกลุ่มดังกล่าวแล้ว ปัญหาที่คนกลุ่มนี้ต้องเจออาจจะมีความซับซ้อน จึงต้องอาศัยการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มจากชุมชนเป็นหลักเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม เช่น ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. กำลังทำผ่านโครงการบ้านมั่นคง ที่เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของชุมชนทุกขั้นตอน จะพัฒนาไปอย่างไร ต้องใช้เวลากว่า 3 ปี

อย่างไรก็ตาม หากรัฐต้องการเร่งการแก้ไขปัญหาให้เร็วขึ้น เช่น ในกรณีที่พื้นที่ที่ชุมชนแออัด อาศัยอยู่ทับเขตการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐควรหาวิธีการในการลดขั้นตอน กระบวนการ ที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ เช่น เข้ามาเป็นตัวกลางจัดกระบวนการชุมชน เพื่อหาทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับพอช. และท้องถิ่น โดยรัฐสามารถช่วยเรื่องการออกแบบชุมชน ที่อยู่อาศัย ที่เหมาะสม

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ