Loading

เคหะฯเปิดขายบ้านส่งท้ายปี ดึงธอส.ปล่อยกู้38โครงการ

วันที่ : 6 ตุลาคม 2557
เคหะฯเปิดขายบ้านส่งท้ายปี ดึงธอส.ปล่อยกู้38โครงการ

         นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ได้เปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 38 โครงการ รวม 16,148 ยูนิต ราคาตั้งแต่ยูนิตละ 5.3 แสน-4.45 ล้านบาท ออกแบบภายใต้แนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นพื้นที่เปิดโล่ง มีสวนสาธารณะในโครงการ โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก เอ็มอาร์อาร์ -2% (ดอกเบี้ย เอ็มอาร์อาร์ปัจจุบัน 6.975%) ปีที่ 4-20 อัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ -0.5%

          แบ่งประเภทโครงการเป็น 2 กลุ่มคือ 1) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ น้อยและรายได้ปานกลาง 25 โครงการ กว่า 1.47 หมื่นยูนิต ราคายูนิตละ 5.3-7.4 แสนบาท และ 2) โครงการพิเศษและบริการชุมชนสำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง ขึ้นไป จำนวน 13 โครงการ กว่า 1.37 พันหน่วย ราคายูนิตละ 9.8 แสน-4.45 ล้านบาท ประกอบด้วยทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว 1-2 ชั้น อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด

          แบ่งการขายเป็น 3 ช่วงคือช่วงแรกตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายน-6 ตุลาคม 2557 เปิดขาย 16 โครงการ รวม 6.1 พันยูนิตเศษ แบ่งเป็นโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ น้อย-ปานกลาง 12 โครงการ 6 พันยูนิตเศษ อาทิ อาคารชุด 3 ชั้น ย่านบางขุนเทียนและเทพารักษ์, อาคารชุด 4 ชั้น ย่านวัดกู้ จังหวัดนนทบุรี ฯลฯ และโครงการพิเศษและบริการชุมชน 4 โครงการ รวม 30 ยูนิต อาทิ โครงการนาจอมเทียน นิวมาร์ท, โครงการนครสรรค์ นิวมาร์ท พัฒนาเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง ฯลฯ

          ช่วงที่ 2 เปิดขายตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม- 2 พฤศจิกายนนี้จำนวน 17 โครงการ รวม กว่า 6.3 พันยูนิต ประกอบด้วยโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยปานกลาง 9 โครงการ เกือบ 5.3 พันยูนิต อาทิ โครงการบ้านแฝด 2 ชั้น อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต, อาคารชุด 3 ชั้น จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ และโครงการพิเศษและ บริการชุมชน 8 โครงการ กว่า 1.04 พันยูนิต อาทิ ทาวน์โฮม 2 ชั้นครึ่ง อำเภอโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อาคารชุด 7 ชั้น จังหวัดศรีสะเกษ ฯลฯ

          ช่วงที่ 3 เปิดขายตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายนนี้ 5 โครงการ 3.7 พันยูนิต ประกอบด้วยโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง 4 โครงการ กว่า 3.4 พันยูนิต อาทิ อาคารชุด 4 ชั้นย่านลาดกระบัง 2, บ้านเดี่ยว 2 ชั้น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฯลฯ และโครงการพิเศษและบริการชุมชน 1 โครงการ 269 หน่วย ได้แก่ โครงการ พาร์ควิลล์ ร่มเกล้า เป็นทาวน์เฮาส์และอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ