Loading

ร้องรัฐเจ้าภาพอาคารเขียว หนุนเอกชนอนุรักษ์พลังงานจริงจัง แนะทำได้ดึงต่างชาติลงทุนไทยเพิ่

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2556
ร้องรัฐเจ้าภาพอาคารเขียว หนุนเอกชนอนุรักษ์พลังงานจริงจัง แนะทำได้ดึงต่างชาติลงทุนไทยเพิ่ม

สถาบันอาคารเขียวไทยชี้อาคารอนุรักษ์พลังงานในไทยเกิดยากร้องรัฐหนุนดึงต่างชาติลงทุน

 

นายวิญญู วานิชศิริโรจน์ เลขานุการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันอาคารอนุรักษ์พลังงานหรืออาคารเขียวในไทย เกิดขึ้นค่อนข้างยากในไทย เนื่องจากขาดแรงสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้ที่ผ่านมาไม่มีเจ้าภาพที่แท้จริงในการเข้ามาเป็นผู้ดูแลทางด้านอาคารอนุรักษ์พลังงาน อีกทั้งยังเกิดการเกี่ยงกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงานและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะเข้ามาเป็นเจ้าภาพดูแล

 

"อาคารอนุรักษ์พลังงานหรืออาคารเขียว ไม่ควรทำเป็นแค่เพียงกระแส แต่ต้องมีหน่วยงานที่เข้ามารับผิดชอบอย่างจริงจัง ซึ่งในประเทศสิงคโปร์จะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคาร แต่ของไทยกลับเกี่ยวพันอยู่กับ 3 กระทรวง จึงไม่มีการผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม" นายวิญญู กล่าว

 

สำหรับประเทศไทยการที่จะผลักดันเพื่อให้กฎหมายอาคารอนุรักษ์พลังงานมีผลบังคับใช้จริงต้องมีบทลงโทษ แต่จะออกมาเพื่อสนับสนุนให้คนหันมาก่อสร้างหรือปรับปรุงเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานนั้นทำไม่ได้ ขณะเดียวกันภาคเอกชนไทยที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ยังมีอยู่จำกัด

 

ทั้งนี้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปี 2558 การผลักดันให้ก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้น จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดให้บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ สนใจจะเลือกเข้ามาเลือกไทยเป็นฮับ หรือศูนย์กลางเออีซีและเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น เพราะเป็นการร่วมอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

 

ขณะที่สถาบันอาคารเขียวไทยซึ่งก่อตั้งโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี 2552 เพื่อสนับสนุนให้เกิดอาคาร

 

อนุรักษ์พลังงาน มีการจัดอบรม สัมมนาและให้ความรู้ มีมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานสำหรับใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันมีภาคเอกชนเสนอแบบอาคารมาให้สถาบันประเมินแล้ว 17 อาคาร

 

นายวิญญู กล่าวว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและได้เปิดตัวแผนแม่บทเพื่อความยั่งยืนในแคมเปญสิงคโปร์ยั่งยืน (Sustainable Singapore) เมื่อต้นปีนี้ซึ่งล่าสุด บริษัท รี้ด เอ็กซิบิชั่นส์สิงคโปร์ เตรียมจัดงานบิลด์ อีโค เอ็กซ์โป นิทรรศการเทคโนโลยีสีเขียวระหว่างองค์กรธุรกิจ แสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการก่อสร้างจากทั่วโลก ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 2556 ที่ประเทศสิงคโปร์

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์