Loading

สั่งธนารักษ์จัดระบบที่ดินราชพัสด

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2555
สั่งธนารักษ์จัดระบบที่ดินราชพัสดุ

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งให้กรมธนารักษ์เริ่มทำการสำรวจ ทำรายงานว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ สามารถแสดงให้เห็นภาพได้หรือไม่ว่ามีพื้นที่ราชพัสดุทั้งหมดเท่าไหร่ อยู่ในครอบครองของใครเท่าไหร่ เป็นที่ว่างเปล่าเท่าไหร่ และพื้นที่ราชพัสดุที่หน่วยงานราชการเอาไปครอบครองแต่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์มีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อที่จะแยกประเภททรัพย์สินที่มีอยู่ และเหลืออะไรบ้างที่สามารถนำไปพัฒนา วางแผนยุทธ์ศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในอนาคตทั้งนี้ พื้นที่ราชพัสดุก็จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.พื้นที่ราชพัสดุใช้สำหรับพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน และ 2.พื้นที่ราชพัสดุที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ทำกิจกรรมประเภทสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน หรืออะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

 

"เราต้องการรู้ว่ามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ อยู่ตรงไหนบ้าง และพื้นที่ไหนที่มีศักยภาพสามารถนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้ จากนั้นก็นำมาแบ่งแยกประเภทของการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านสังคม เช่น สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และในด้านเศรษฐกิจ ก็ดูว่าพื้นที่ไหนมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งถือเป็นด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และเศรษฐกิจอีกด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ เพื่อทำให้รู้ว่ามีพื้นที่ตรงไหนที่จะรองรับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนเรื่องโครงข่ายคมนาคม สร้างที่จอดรถ สร้างสถานี สร้างท่าเรือตามพื้นที่ต่างๆ ในเมืองหลวง และในต่างจังหวัด โดยกรมธนารักษ์ก็จะเร่งพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ" นายจักรกฤศฎิ์ กล่าว

 

สำหรับที่ผ่านมาข้อมูลต่างๆ จะมีอยู่ในค่อนข้างมาก แต่ไม่ได้มีการแยกแยะ และจัดการและไม่รู้รายละเอียด เช่น แปลงไหนอยู่ตรงไหน เป็นต้น ซึ่งหากทางกรมธนารักษ์เร่งจัดทำภาพรวมออกมาว่า พื้นที่ราชพัสดุทั้งหมดที่มีทั่วประเทศกว่า 12.5 ล้านไร่ มีแบ่งออกเป็นประเภทอย่างไร เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเท่าไหร่ อยู่ในครอบครองของส่วนราชการเท่าไหร่ และที่สำคัญทำให้รู้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีพื้นที่ราชพัสดุที่โดนบุกรุกจำนวนเท่าไหร่ และจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร ขณะนี้กรุงเทพฯ มีที่ราชพัสดุทั้งหมด 4 พันกว่าแปลง แต่ยังไม่ได้มีการสำรวจรายละเอียด ซึ่งขณะนี้ก็ได้สั่งการให้กรมธนารักษ์เร่งสำรวจรายละเอียดเชิงลึกพื้นที่ราชพัสดุในกรุงเทพฯ ว่ามีทั้งหมดกี่แปลง กี่ไร่ และต้องแบ่งประเภทของที่ราชพัสดุทั้งหมด คาดว่าภายใน 3 เดือนน่าจะเกิดเป็นรูปธรรม

 

"ตอนนี้กำลังเริ่มทำในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ ให้กรมธนารักษ์เข้าไปจัดรูปแบบของข้อมูลที่จะทำรายงานให้ได้ โดยต้องสำรวจรายละเอียดของพื้นที่ราชพัสดุ 12.5 ล้านไร่" นายจักรกฤศฎิ์ กล่าว

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ