Loading

กคช.ระดม1หมื่นล.ผุดบ้านแนวรถไฟฟ้า

วันที่ : 12 ตุลาคม 2555
กคช.ระดม1หมื่นล.ผุดบ้านแนวรถไฟฟ้า

กคช.ระดมเงิน 1 หมื่นล้านสร้างที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า เล็งขายสินเชื่อดีให้บตท.2 ล็อตใหญ่

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมให้บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เข้ามาซื้อสินเชื่อดีของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ไปบริหารต่อ เพื่อให้กคช.มีเงินลงทุน 1 หมื่นล้านบาท เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าที่วางแผนไว้ โดยล็อตแรกจะขายในวงเงิน 6,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2555 และล็อตที่2 วงเงิน 4,000 ล้านบาท ภายในต้นปี 2556

 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า นอกจากการเซ็นสัญญากับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าแล้ว กคช.จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมธนารักษ์  การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)เพื่อหาที่ดินมาพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยต่อไปและสนับสนุนให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งมวลชน และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

 

ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นธุรกิจหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากจะช่วยกระตุ้นภาคแรงงาน อุตสาหกรรมสถาบันการเงิน เฟอร์นิเจอร์และเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินและตัวเลขจีดีพีทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ