Loading

กคช.ปลื้มยอดบ้านเอื้อฯทะลุเป้

วันที่ : 11 ตุลาคม 2554
กคช.ปลื้มยอดบ้านเอื้อฯทะลุเป้า

นางพรรณสุภา ยุทธภัณฑ์บริภาร ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยถึงผลการขายโครงการของ กคช. ว่าโครงการบ้านเอื้ออาทรตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553-สิงหาคม 2554 มียอดขาย 48,000 หน่วย สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 47,000 หน่วย และมียอดอนุมัติสินเชื่อทั้งหมด 36,400 หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 14,200 ล้านบาท ส่วนโครงการเคหะชุมชนมียอดขายสะสมประมาณ 2,200 หน่วย แต่ก็มีที่ทยอยซื้อคืนมาบ้าง ส่วนโครงการหรูภายใต้แบรนด์ by NHA จะสร้างห้องตัวอย่างที่โครงการกรีนเพลส ปากเกร็ด และจะสร้างโครงการที่ร่มเกล้าด้วย

 

สำหรับอุปสรรคและปัญหาในการขายโครงการบ้านเอื้ออาทรขณะนี้พบว่า โครง การขายไปแล้วประมาณ 80% ส่วนที่เหลือ 20% กคช. อาจต้องซื้อคืนกลับมา และบางส่วนต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมก่อนขายจึงจะให้ลูกค้าเข้าอยู่ หากยังอยู่ในการประกันกับบริษัทที่ก่อสร้างจะเร่งให้มาดำเนินการซ่อมแซมให้ลูกค้า แต่หากหมดประกันแล้ว กคช. จะเร่งดำเนินการเอง ซึ่งมีทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด

 

ในปีงบประมาณ 2555 กคช. จะเร่ง รัดการขายโครงการบ้านเอื้ออาทรเหมือนเดิม ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอแผนการลงทุนโครงการใหม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา อย่างไรก็ดี ขณะนี้มีมติออกมาชัดเจนในเรื่องการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร โดย กคช.เปิดให้เช่าได้แต่ต้องดูเรื่องภาระดอกเบี้ย และการให้เช่าจะทำให้สินค้าเสื่อมสภาพ ซึ่งจะต้องดูความต้องการและอัตราค่าเช่าก่อนว่าคุ้มหรือไม่ ทั้งนี้ จะเน้นเป้าหมายการขายเป็นลำดับแรก ส่วนที่เหลือจะดูความต้องการให้เช่าในตลาด และต้องวางแผนต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์อื่นๆทดแทน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ