Loading

กคช.เปิดลงทุนสร้างอาคา

วันที่ : 5 สิงหาคม 2554
กคช.เปิดลงทุนสร้างอาคาร

นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น129 ยูนิต ประกอบด้วย โครงการบางพลี ทาวน์โฮม จังหวัดสมุทรปราการ เป็นอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้นจำนวน 15 ยูนิต โครงการนครสวรรค์นิวทาร์ท จังหวัดนครสวรรค์ อาคารพาณิชย์สูง 3.5 ชั้น 18 ยูนิต โครงการอุบลราชธานี ทาวน์โฮม ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น17 ยูนิต และโครงการกรีนวิลล์ ขอนแก่นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 79 ยูนิต ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารการประกวดราคาได้ที่สำนักงานใหญ่ กคช. ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19 สิงหาคม

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ