Loading

กคช.จับตลาดบ้านระดับบน นำ15โครงการหรูออกขา

วันที่ : 8 มีนาคม 2554
กคช.จับตลาดบ้านระดับบน นำ15โครงการหรูออกขาย

นายสมชัย เชาว์พฤฒิพงศ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช. จะจัดงาน "New Home New Life By NHA สร้างสรรค์ที่อยู่สู่คนทุกระดับ" ระหว่างวันที่ 10-16 มีนาคม 2554 เป็นการ เปิดตัวโครงการใหม่ซึ่งเป็นบ้านโครงการหรูที่ไม่ใช่บ้านเอื้ออาทร จำนวน 15 โครงการ 300 หลัง มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านล้านบาท  โดยจัดขึ้นที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงาน นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับ เงื่อนไขลูกค้างานนี้จองเพียง 10,000 บาทเท่านั้น โดยมีสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย ร่วมสนับสนุนในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ด้วย

"ขณะนี้ กคช. ได้ออกแบบบ้านเสร็จแล้วพร้อมทำโมเดลบ้านเพื่อนำไปโชว์ สำหรับ การจัดงานขายโครงการครั้งนี้ถือเป็นการพัฒนารูปแบบการขายใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยน โฉมการขายตั้งแต่พนักงานและเครื่องแต่งกาย ส่วนลูกค้าที่มาจองซื้อบ้านในงานจะมีของแถมในแต่ละโครงการ เช่น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องปั๊มน้ำ  และแท็งก์น้ำ  เนื่อง จากเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่อาศัย"

นอกจากนี้ กคช. ได้นำที่ดินในโครงการเคหะชุมชนมาแบ่งขาย ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ไม่ถึง 100 ตารางวา ไปจนถึง 5 ไร่ หากสนใจสามารถขอดูรายละเอียดในงานได้ โดยจะแบ่งการขายที่ดินเป็น 2 ประเภทคือ การขายขาด และการปล่อยเช่าในระยะ 25-30  ปี

และภายในงาน กคช. ได้จัดให้มีคลินิกบ้าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ เช่น วิศวกร สถาปนิก และนักกฎหมาย มาให้คำปรึกษาทั้งในเรื่องบ้าน กคช. และลูกค้าทั่วไป รวมทั้งจะนำระบบ GIS มาสนับสนุนการขายในครั้งนี้ด้วยนอกเหนือจากกิจกรรมบันเทิง

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ