Loading

กคช.ปรับราคาบ้านเอื้อฯรับขายทั้งป

วันที่ : 6 มกราคม 2554
กคช.ปรับราคาบ้านเอื้อฯรับขายทั้งปี

นายสมชัย   เชาว์พฤฒิพงศ์  รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า  การเคหะ ฯขายโครงการบ้านเอื้ออาทร ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2554 ( ตุลาคม - ธันวาคม ) โดยตั้งเป้าไว้ที่ 15,000 ยูนิต ช่วงเดือนตุลาคมขายได้ 8,000 ยูนิต และ พฤศจิกายน ขายได้ 3,000 กว่ายูนิต ส่วนใน ธันวาคม นี้ยอดขายได้พอสมควรคาดว่าสามารถขายได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยในช่วงเวลาดังกล่าว

ส่วนโครงการเคหะชุมชน นั้นได้มีการจัดทำโปรโมชันในไตรมาส 2 ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจาณาเนื่องจากจะมีโครงการใหม่ออกขายประมาณ 10 กว่าโครงการ ระดับราคา 500,000 - 600,000 บาท ซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะมีโปรโมชันอะไรพิเศษออกขายช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2554 อีกระยะหนึ่งจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่มีทำเลที่ตั้ง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะมีต่างจังหวัดบ้างเล็กน้อยที่รออยู่เรื่องการออกแบบใกล้จะเสร็จแล้วประมาณปลายเดือนมกราคมน่าจะสรุปได้

"ไตรมาสที่ 2 เปิดมาเดือนมกราคม 2554 นี้เราก็ตั้งเป้ายอดขายไว้ 15,000 ยูนิต ซึ่งตั้งเป้าไว้ไตรมาสเท่าๆกัน 4 ไตรมาสก็ 60,000 ยูนิต โดยในเดือนมกราคมนี้ การเคหะฯ จะมีการปรับราคาบ้านเอื้ออาทรประมาณ 60 โครงการ ส่วนราคาที่ปรับตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาท หรืออาจจะมีบางโซนที่ทำเลดีก็อาจจะปรับขึ้น 40,000 บาท แต่โซนนี้ส่วนมากจะขายหมดแล้ว  

สำหรับเหตุผลที่ทำให้ต้องปรับราคาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการปรับราคาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นก็จำเป็นต้องปรับราคาขายตามในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลและโซนที่ทำเลดีบางแห่งที่เราซื้อบ้านคืนมาจากธนาคาร เนื่องจากลูกค้าไม่ผ่อนชำระตามกำหนดเวลาที่ธนาคารกำหนดไว้"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ