Loading

รัฐหวังภาษีที่ดินใหม่ สร้างรายได้ปีละกว่าแสนล้า

วันที่ : 17 สิงหาคม 2552
รัฐหวังภาษีที่ดินใหม่ สร้างรายได้ปีละกว่าแสนล้าน

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่ดินแห่งชาติเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีตามร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะต้องจัดทำแผนที่ระบบดิจิตอลเพื่อให้สะดวกต่อการคำนวณและการจัดเก็บภาษี โดยจะใช้งบประมาณ 4,500 ล้านบาทจากเงินกู้ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งรอบ 2 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติเบิกจ่าย โดยที่ดินในประเทศมีประมาณ 31 ล้านแปลง

                สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 3 ปี แล้วเสร็จในปี 2555 โดยในปีแรก 2553 จะใช้งบประมาณ 900 ล้านบาท ในการเตรียมความพร้อม อาทิ ด้านข้อมูล โดยกรมที่ดินจะว่าจ้างมหาวิทยาลัยในการศึกษาการจัดเก็บข้อมูล , เตรียมข้อมูลบุคลากรเพื่อรองรับงาน , เตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่วนในปีที่ 2 ทำการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลที่ดินฯ ที่สำนักงานที่ดินเดิม โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่กรมที่ดินทั่วประเทศพร้อมกับเริ่มดำเนินการจัดทำแผนที่

                ส่วนวิธีการจัดเก็บนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำและคาดว่าจะเสนอต่อรัฐบาลได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งวิธีการจัดเก็บจะรวมไปถึงจำนวนที่ต้องจัดเก็บ วิธีการ และหน่วยงานที่จะทำการจัดเก็บภาษี โดยรัฐบาลจะคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เพิ่มภาระต่อประชาชนมากนัก แต่จะเน้นจัดเก็บสำหรับผู้ที่ไม่เคยเสียภาษี ซึ่งภายหลังจากนำเสนอวิธีการจัดเก็บแล้ว จะต้องออกมาเป็นกฎหมายกระทรวง หรือพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เพื่อบังคับใช้ต่อไป

                ที่ผ่านมากรมที่ดินจัดเก็บภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือนได้เพียงกว่า 10,000 ล้านบาท จากภาษีที่ควรจะจัดเก็บได้ 60,000 ล้านบาท และหากระบบแผนที่ดิจิตอลเสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะทำให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ถึง 1 แสนล้านบาท/ปี อย่างไรก็ตามหลวงคงไม่เรียกเก็บภาษีมากจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างแน่นอน แต่จะเน้นเก็บจากคนที่ไม่เคยเสียภาษีมาก่อนอธิบดีกรมที่ดินกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ