Loading

ร้องเรียน 600 เรื่อง กรมที่ดินลุยแก้กฎหมาย

วันที่ : 22 มกราคม 2552
ร้องเรียน 600 เรื่อง กรมที่ดินลุยแก้กฎหมาย

 

นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน กล่าวว่า ขณะนี้กรมที่ดินได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้ง พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน และ พ.ร.บ. อาคารชุด เนื่องจากพบว่าเกิดปัญหาการร้องเรียน 600-700 เรื่อง ในส่วนของปัญหาที่กรมที่ดินได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ สัญญาซื้อขายห้องชุด (อ.ช.22) และสัญญาซื้อขายห้องชุด (อ.ช.23) ซึ่งภายหลังประกาศใช้ก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการเนื่องจากมีข้อจำกัดต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงเสนอให้กรมที่ดินผ่อนผัน โดยกรมได้ส่งเรื่องไปยังปลัดกระทรวงเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อออกเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้