Loading

การเคหะฯ ปรับอีกขายที่ดิน30 แปลงเปิดยื่นซอง 11 ก.ย

วันที่ : 29 สิงหาคม 2551
การเคหะฯ ปรับอีกขายที่ดิน30 แปลงเปิดยื่นซอง 11 ก.ย.

นางณมน ใจประสาท ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ(กคช.) เปิดเผยว่า ล่าสุดการเคหะแห่งชาติ ประกาศขายที่ดินจำนวน 9 โครงการ 30 แปลง และอาคารบางพลีคอมเพล็กซ์ จำนวน 1 แปลง ให้กับผู้สนใจเสนอราคาซื้อเข้ามาตามระเบียนของการเคหะฯ

                โครงการที่จะนำออกขายดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นที่ดินเปล่าภายในโครงการเคหะชุมชนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย ที่ดินในโครงการเคหะชุมชนบางพลี จำนวน 13 แปลง, โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า จำนวน 1 แปลง, โครงการเคหะชุมชนธนบุรี จำนวน 2 แปลง

                ส่วนโครงการในพื้นที่ต่างจังหวัด ประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนอุดรธานี จำนวน 3 แปลง, โครงการเคหะชุมชนราชบุรี จำนวน 2 แปลง, โครงการเคหะชุมชนพิษณุโลก จำนวน 3 แปลง, โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ จำนวน 3 แปลง, โครงการเคหะชุมชนขอนแก่น จำนวน 2 แปลง, และโครงการเคหะชุมชนภูเก็ต 2 จำนวน 1 แปลง

                สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถยื่นซองเสนอราคาเข้าได้ตามกำหนด คือ ในวันที่ 11 กันยายน 2551 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ กองพัฒนาทรัพย์สินและธุรกิจใหม่ ฝ่ายการตลาดและขาย สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ (คลองจั่น) และหากต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารการเสนอราคา ได้ที่กองพัฒนาทรัพย์สินและธุรกิจใหม่ ฝ่ายการตลาดและขาย สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เลขที่ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้ในวันและเวลาทำการ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ