ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ออกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์หลักที่พัฒนาขึ้นใหม่ ของศูนย์ข้อมูลฯ โดยข้อมูลจากแบบสอบถาม จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลฯ ให้ตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม *
  พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
  ประชาชนทั่วไป หรือ สมาชิกเว็บไซต์ไม่เสียค่าบริการ
  พันธมิตรด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือ สมาชิกเว็บไซต์เสียค่าบริการ
 • มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง
  การจัดรูปแบบและความสวยงามของเว็บไซต์
  ความถูกต้องของข้อมูล
  เนื้อหาตรงกับความต้องการ
  ความรวดเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
  คุณภาพของเว็บไซต์โดยรวม
 • มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง
  เมนูสถิติอสังหาริมทรัพย์
  เมนูข่าวและกฎหมาย
  เมนูกิจกรรมและปฏิทินอสังหาฯ
  เมนูบทวิเคราะห์
  เมนูสาระน่ารู้
 • มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ต้องปรับปรุง
  เพื่อกำหนดหรือวางนโยบาย
  เพื่อวางแผนธุรกิจ/ทำการตลาด
  เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์
  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการอสังหาริมทรัพย์
  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กรุณากรอกรหัสเพื่อยืนยันตัวตน

Click to change