Loading

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จังหวัดพิษณุโลก และตากปี 2562

วัน เวลา : วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 - 16:30

สถานที่ : โรงแรมอมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก

จัดโดย : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณวาทินี  02-202-1577
ใบตอบรับงานสัมมนา
กำหนดการ
เอกสาร/DVD งานสัมมนาย้อนหลัง
1,500 บาท