Loading

ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์

13 มกราคม 2562
คอลัมน์ เศรษฐศาสตร์วันหยุด: ดัชนีราคาคอนโดฯQ4ปี 61
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน.การสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีนี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว
10 มกราคม 2562
ศูนย์ข้อมูลเผยไตรมาส4ปี 61คอนโดขยับแรง
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ตัวเลขดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561 พบว่า 5 ทำเลที่ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ปรับขึ้นสูงสุด เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ 1.เขตบางซื่อดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้น 36.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและราคาปรับเพิ่มขึ้น 14.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 2.สุขุมวิทตอนปลายราคาปรับเพิ่มขึ้น 31.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและราคาปรับเพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
10 มกราคม 2562
ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย Q4ปี 61
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน ดำเนินการโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีนี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว
14 ธันวาคม 2561
เผยโครงการบ้านจัดสรรลดลงแต่โครงการคอนโดฯกลับเพิ่มขึ้น
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน กลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจในช่วงครึ่งแรกปี 2561 มีโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 1,494 โครงการซึ่งในจำนวนนี้มีหน่วยเหลือขายจำนวน 131,819 หน่วย หรือ 29.1% ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายจำนวน 74,976 หน่วยหรือ 37.7% ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด และโครงการอาคารชุด มีหน่วยเหลือขายจำนวน 56,843 หน่วย หรือ 22.4% ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหม ด ภาพรวมอุปทานโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ช่วงครึ่งแรกปี 2561 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ทั้งโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดเนื่องจากอัตราการดูดซับของที่อยู่อาศัยเกือบทุกประเภทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560
16 ตุลาคม 2561
ระวังคุมสินเชื่อฯทำอสังหาหดตัว วิชัย เตือนธปท.คิดให้รอบคอบก่อนลุย
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวถึงนโยบาย Macroprudential สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ว่าเป็นเพราะธปท. กังวลการเข่งขันในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่อาจทำให้เกิดความย่อหย่อนในมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงภาวะความเปราะบางในความสามารถชำระหนี้ ของผู้กู้เพื่อที่อยู่อาศัยซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจใน ภาพรวมของประเทศได้ อย่างไรก็ตามธปท.ต้องพิจารณาในหลายประเด็นก่อนที่จะใช้มาตรการดังกล่าว