Loading

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ

1 กุมภาพันธ์ 2562
ดีเดย์ผังเมือง อีอีซี บังคับใช้ก.ค.
นางสาวสิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ปี 2562 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 5-10% จากปี 2561 โดยตลาดอาคารชุดจะมีความต้องการมากกว่าบ้านจัดสรร เนื่องจากชาวต่างชาติสามารถซื้อเพื่อครอบครองกรรมสิทธิ์ได้ ซึ่งแรงหนุนการเติบโตมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาล และการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ (จีดีพี) ปีนี้ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 4%
5 พฤศจิกายน 2561
แหวกด่านดันใช้ก.ม.ที่ดินฯ ฉีกคำครหาเกรงใจเอกชน
ทำท่าจอดไม่ต้องแจว...ไปแล้ว แต่อยู่ ๆ กระทรวงการคลังก็ฮึดช่วงโค้งสุดท้าย!!! ดันร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฝ่าด่านอรหันต์ในชั้นคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ จนสำเร็จ ซึ่งถือว่าเป็นด่านโหดด่านหินที่สุด เพราะในชั้นนี้มีตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียมากมายทั้งภาครัฐ ภาคสังคม นายทุน ที่ส่งตัวแทนเข้ามายื้อยุดฉุดกระชาก แก้ไขเนื้อหาเพื่อรักษาประโยชน์ให้กับกลุ่มก๊วนตัวเองกันสุดฤทธิ์ หากไม่พลิกโผขั้นสุดท้าย...เท่ากับว่าประเทศไทยจะได้ฤกษ์ใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป